ครูไทย 4.0 ใช้ “Plickers”

ครูไทย 4.0 ใช้ “Plickers”

ในยุคที่ทุกวงการต้องก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 วงการด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน บุคลากรสำคัญเช่นครูก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมไปถึงการหาเครื่องมือใหม่ ๆ ในการใช้งานเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเราเรียกมันว่า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

7849 1

ภาพ ครูกับการสอน
ที่มา https://pixabay.com/th,ณัฐดนัย เนียมทอง

          เรารู้แล้วว่า ยุค 4.0 คือยุคแห่งดิจิทัล ซึ่งหมายถึงครูก็ต้องมีเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้การศึกษานั้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยเช่นกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยประสบปัญหากับเทคโนโลยีที่ทั้งครูและนักเรียนต่างก็ต้องมีอุปกรณ์รองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น คอมพิวเตอร์หรือแท็บเลต วันนี้เราขอแนะนำเทคโนโลยีหนึ่งที่มีชื่อว่า Plickers ซึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ใด ๆ นอกจากกระดาษคำตอบที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ที่ให้บริการ ก็สามารถร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับครูที่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียว

Plickers คืออะไร

เครื่องมือสำคัญของครูที่ใช้ในระบบการประเมินผลนักเรียน เก็บข้อมูลนักเรียน หรือใช้เป็นกิจกรรมเกมสำหรับการเรียนการสอนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

การสร้างคำถาม

           ครูสามารถเข้าสู่ระบบของ Plickers โดยการสมัครเข้าใช้งานและเข้าสู่โหมดสร้างคำถามและเก็บไว้ใน Library เมื่อต้องการใช้ก็สามารถนำมาใช้ได้ทันที ในระบบจัดการของตนเอง แต่ก่อนอื่นก็ต้องสร้างห้องเรียน ใส่ข้อมูลนักเรียนในห้องเรียน และพิมพ์กระดาษคำตอบแจกนักเรียน

กระดาษคำตอบ

กระดาษที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ (https://www.plickers.com/cards) โดยลักษณะทั่วไปเหมือน QR Code มีตัวเลขจำนวนนับกำกับไว้ตามจำนวนที่ดาวน์โหลดไว้ สูงสุด 63 แผ่น และมีตัวอักษร A,B,C,D กำกับในแต่ละแผ่น เพื่อใช้เป็นการเลือกคำตอบ เช่น ชุดกระดาษคำตอบที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มา 40 ชุด ซึ่งหมายถึง มีใบคำตอบที่มีลักษณะเป็น QR Code 40 ใบที่ไม่เหมือนกัน แต่ละใบมีตัวเลขกำกับเรียงลำดับตั้งแต่ 1 ถึง 40

การตอบคำถาม

ครูสามารถเปิดคำถามที่สร้างขึ้นในเว็บไซต์ (https://www.plickers.com) เพื่อเป็นคำถามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม โดยการชูกระดาษคำตอบในด้านตัวอักษร A,B,C,D ตามแต่ที่นักเรียนแต่ละคนจะเลือก จากนั้นครูจะสแกนคำตอบจากกระดาษคำตอบของนักเรียนแต่ละคนเก็บเป็นข้อมูลไว้ แล้วไปประมวลผลทันทันที นี่คือรูปแบบการทำงานอย่างง่าย ๆ

การประยุกต์ใช้งาน

จากการที่เราสามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลจากการเลือกคำตอบในใบกระดาษคำตอบของนักเรียน ซึ่งสามารถแสดงผลของคำตอบได้ทันทีในระบบการจัดการของครูที่ติดตั้งแอปพลิเคชันของ Plickers ซึ่งครูสามารถแสดงการใช้งานงานระบบให้นักเรียนเห็น และอาจทำให้ดูสนุกและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเมื่อแสดงผ่านหน้าจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่หน้าห้องเรียน จากกิจกรรมตัวอย่างแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะที่เรียกว่า เป็นกิจกรรมแบบ active learning  แน่นอนว่าแอปพลิเคชันนี้ยังสามารถไปประยุกต์ในเรื่องอื่น ๆ ได้อีกมากมาย เช่น การเช็คชื่อหน้าชั้นเรียน แบบสอบถาม โพลล์ เกม เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ในการใช้งานก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น จำนวนในการสร้างรูปแบบใบกระดาษคำตอบที่เหมาะสำหรับห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนไม่เกิน 63 คนเท่านั้น และรูปแบบคำตอบที่สร้างได้แบบตัวเลือกเท่านั้น รวมไปถึงการแสดงรายชื่อผู้ที่ตอบคำถามแล้วบนหน้าจอจำกัดจำนวนที่แสดงผลได้แค่ 30 ลำดับเท่านั้น แต่ก็สามารถเลื่อนดูได้

ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่สามารถไปประยุกต์ตามความถนัดและเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม แต่ก็รับรองว่าสนุกและได้ความรู้แน่นอน

แหล่งที่มา

 

Au Jakkarin Burananit (2560, 9 พฤศจิกายน).   9 เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับครูไทยยุค 4.0.  สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก
View story at Medium.com

รวมเครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทย 4.0.  สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

Plickers เครื่องมือเช็คชื่อ คำตอบ นักเรียนสำหรับครู เพียงมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว.  สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก

Plickers เครื่องมือเช็คชื่อ คำตอบ นักเรียนสำหรับครู เพียงมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียว

THANISARA GG RUANGDEJ (2560, 19 สิงหาคม).   ‘ห้องเรียน 4.0’ แอพฯ ที่น่าโหลดไว้ใช้ในห้องเรียน.  สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก
View story at Medium.com

CREDIT : scimath.org