หลักสูตร การยกระดับการบริการที่เหนือชั้นของ Call Center (Service Quality for Call Center)

Call Center เปรียบเสมือนหน้าต่างขององค์กร ที่ลูกค้าสามารถเข้าหาได้ง่ายที่สุด ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับบริการ ในสิ่งที่ต้องการและประทับใจในการให้บริการนั้นๆ องค์กรจึงต้องหากลยุทธ์ และสร้างสรรค์ระบบการให้บริการของ “Call Center” ให้มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่ง
 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “ลูกค้า กับงานบริการ
  2. เพื่อให้เข้าใจว่า ทุกครั้งที่มีการติดต่อจากลูกค้า  ความคาดหวังมาพร้อมกับลูกค้า
 

เนื้อหาหลักสูตร

  • ลูกค้าคือใคร : Who is your customer?
  • ความคาดหวังของลูกค้าเป็นอย่างไร : Customer Expectation
  • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในงาน Call Center :  Why CRM today?
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการข้อร้องเรียนให้ลูกค้าประทับใจ : Key to success
  • เทคนิคการสร้างทีมงาน Call Center ให้แข็งแกร่ง (Team Work)
  • แรงจูงใจให้พนักงาน Call Center มีใจรักในงานของตนเอง
  • การสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อมุ่งผลในงานขายและบริการ

ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921