หลักสูตร EQ at Work

เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ได้เรียนรู้ และเข้าใจ คุณสมบัติของคนทำงานแบบมืออาชีพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดมุมมองการใช้ชีวิตที่เปี่ยมคุณค่าและเสริมต่อยอดทางความคิด เพื่อความฉลาดทางอารมณ์สำหรับการทำงาน

2. เพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติคนทำงานมืออาชีพ ที่พร้อมด้วยความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การทำงานของสมองซีกขวาและซีกซ้าย

  • การประเมินความฉลาดของอารมณ์ตนเอง

  • การตระหนักในตนเอง (Self Awareness)

  • ความเข้าใจผู้อื่น (Empathy)

  • การมองโลกในด้านบวก (Optimism)

  • การแก้ไขปัญหาควบคุมอารมณ์ (Conflict Solving)

  • ฯลฯ

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่นี่

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921