หลักสูตร CUSTOMER COMPLAINT HANDLING AND SERVICE RECOVERY การรับมือกับปัญหาของลูกค้า

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921