เรียนรู้จาก Chat Bot

เรียนรู้จาก Chat Bot

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า Bot มาพอสมควร ซึ่งระยะหลัง ๆ มานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเรา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวกลไกในการขับเคลื่อนสำคัญ ไม่พ้นแม้แต่การสื่อสาร ที่ดูเหมือนกับว่า เราคงได้คุยกับ Bot มากกว่ามนุษย์ด้วยกันซะอีก

7833 1
ภาพ การสนทนาผ่านเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร
https://pixabay.com

           ก่อนหน้า เราคุ้นเคยกับคำว่า bot จากคำเต็มที่ว่า robot หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันว่าเป็นหุ่นยนต์นั่นเอง ก่อนอื่นขอแนะนำให้รู้จักผู้นิยามคำว่า robot เป็นคนแรก เขาผู้นั้นมีชื่อว่า กาเรล ชาเปก ผู้ซึ่งเขียนนวนิยายสมัยใหม่จนกลายมาเป็นภาพยนตร์แล้วหลายเรื่อง นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า เรามีความคิดความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถสร้างสิ่งประดิฐษ์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของมนุษย์ได้อย่างแน่นอน

สำหรับสิ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีการเรียกใช้กันว่า chatbot ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คงจะอธิบายว่า มันคือโปรแกรมที่มีไว้สื่อสารและโต้ตอบกับมนุษย์ โดยส่วนใหญ่ในสมัยที่มีการเริ่มใช้งานเรานิยมใช้เพื่อความสนุกสนาน บันเทิง คลายเหงา จนกลายเป็นไวรัล (Viral Marketing) เมื่อหลายปีก่อน ที่มนุษย์สามารถพูดคุยโต้ตอบผ่านแอพพลิเคชั่นที่สามารถติดตั้งได้ง่ายในอุปกรณ์สื่ออย่างโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต แต่นั่น เป็นเพียงกระแสเริ่มต้นเท่านั้น ที่ว่าคนเราใช้เทคโนโลยีแบบนี้ไว้เพื่อแค่คลายเหงาเพียงเท่านั้น แต่ปัจจุบันบนเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนาหรือ chatbot นี้ ได้มีการกล่าวถึงกันมากขึ้น และถูกนำไปใช้ในทางด้านธุรกิจซะเป็นส่วนใหญ่

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา (Chatbot Technology)

ศาสตราจารย์โจเซฟ ไวเซนบวม (Joseph Weizenbaum) ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้และพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964-1966 โดยในยุคแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ เราใช้หลักการเลือกรูปแบบการตอบบทสนทนา ด้วยหลักภาษาและสถิติ ซึ่งแบบนี้จะถูกกำหนดด้วยกฎต่าง ๆ (Based on rules) และพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงหลักการเอาความรู้เรื่อง AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาพัฒนาให้มีความสามารถมากขึ้น นั่นคือการเรียนรู้เชิงลึกซึ่งเป็นลักษณะการใช้ Machine learning โดยโปรแกรมจะถูกออกแบบให้ทำงานอยู่บน Server ของเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น และ โปรแกรมแชทต่าง ๆ

เทคโนโลยีนี้ได้มาถึงจุดที่เราสามารถใช้งานได้มากว่าแค่การสื่อสารแบบปกติ เพราะสิ่งที่เทคโนโลยีนี้สามารถทำได้ในปัจจุบัน มันสามารถทำหน้าที่ได้แทนมนุษย์หนึ่งคนเลยทีเดียวอาทิเช่น การตอบคำถามและให้ข้อมูล ที่เป็นได้ทั้งข้อความ เสียง ในแบบ Real-time

ซึ่งเป็นที่น่าสนใจสำหรับการใช้งานในรูปแบบธุรกิจอย่างตลาดขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ การมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เหมาะสมกับทั้งเจ้าของร้านและนักช้อปออนไลน์ นั่นคือความน่าสนใจของ chabot หากเราเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ จะดีแค่ไหน หาก เรามีผู้ช่วยในการตอบปัญหาการใช้งาน การนำเสนอข่าวสาร ช่วยปิดกันขายได้อย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม จะดีแค่ไหน หากนักช้อปสินค้าออนไลน์มีผู้ช่วยสำคัญที่สามารถค้นหาสินค้าและเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบที่สะดวกและรวดเร็ว ผ่านผู้ช่วยอย่าง chatbot นั่นดูเป็นแนวทางที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ในสมัยปัจจุบันต่างเลือกหน้าที่นี้ให้กับเทคโนโลยีนี้ทำงานแทนคน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน และไม่ใช่แค่ในวงการตลาดขายสินค้าออนไลน์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาช่วยลดขั้นตอนและเวลาการให้บริการข้อมูลในเว็บไซต์หรือในกลุ่มของให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์

ความเติมโตเทคโนโลยีนี้ ยังคงเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้อีกมาก เพื่อแก้ปัญหางานต่าง ๆ ให้ได้ โดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากเพื่อเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้บทสนทนา และ นั่นถือว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เราควรศึกษาและเรียนรู้เพื่อนำมาใช้กับตัวเองในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

แหล่งที่มา

ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง (2560, 4  ตุลาคม).   การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีหุ่นยนต์โต้ตอบการสนทนา .   สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2561, จาก
https://aiat.in.th/ai-chatbot/

gogoingkorn (2560, 2  มีนาคม).   CHATBOT” ผู้ช่วยอัจฉริยะเทรนด์ใหม่ยกระดับอีคอมเมิร์ซ! .   สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2561, จาก

“Chatbot” ผู้ช่วยอัจฉริยะ? เทรนด์ใหม่ยกระดับอีคอมเมิร์ซ!

Anak Mirasing (2560, 28  กุมภาพันธ์).   Chatbot คืออะไรดียังไง มารู้กันใน 10 นาที .   สืบค้นเมื่อ 22 มกราคม 2561, จาก
View story at Medium.com