QR Code ตัวอย่างความสำเร็จของเทคโนโลยี

QR Code ตัวอย่างความสำเร็จของเทคโนโลยี

โลกของเราเดินไปข้างหน้าพร้อมกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการพัฒนา เทคโนโลยีมีทั้งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไป  และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาแล้วมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญมีการพัฒนาต่อยอดไปอย่างไม่มีสิ้นสุด  ตัวอย่างความสำเร็จของเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้งานหลากหลายรูปแบบและยาวนาน สิ่งนั้นคือ QR Code

7584 1

การใช้งาน QR Code เป็นสิ่งที่พบเห็นได้โดยง่าย นั่นก็หมายความว่า มันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานได้ในหลายรูปแบบอย่างยาวนานและมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ อย่างที่บอกไป QR Code ไม่ใช่เรื่องใหม่ เทคโนโลยีนี้จริง ๆ แล้วมีมานานเกินกว่า 20 กว่าปีมาแล้ว และมีการคาดเดาไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งก็เป็นการคาดเดาที่ไม่ผิด เพราะทุกวันนี้มีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของพวกเรา

QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ โดยมีที่มาของตัวอักษร QR คือ Quick Response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว   ซึ่งเป็นการพัฒนามาจาก Bar Code ที่เราพบเห็นกันทั่วไป Code หรือรหัส ที่แสดงอยู่บน QR Code เปรียบเสมือนรหัสลับที่ไม่ต้องการให้เปิดเผยข้อมูล หรือเรียกว่า รหัสแทนที่ข้อมูล เมื่อแสกนเพื่อใช้งานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้อย่างรวดเร็ว มีลักษณะเป็นจุดสีดำต่อกันเป็นแนวตั้งและนอนไม่มีระเบียบอยู่ในกรอบบพื้นที่สีขาว ที่พบเห็นได้โดยทั่วไปบ่อยที่สุดคือ จากการสแกนข้อมูลเพื่อแลกการติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันสนทนาต่าง ๆ หรือในสื่อโฆษณาต่าง ๆ ของสินค้า ข่าว และข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่สามารถอ่านรหัสได้ เช่นกล้องของสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือ และจำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันที่ใช้ถอดรหัสก่อน เช่น QR Code Reader

ความก้าวหน้าที่สำคัญและเห็นได้อย่างเด่นชัดที่สุดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้นการใช้งาน QR Code ในการชำระเงิน ในช่วงปี 2560 ไม่นานที่ผ่านมา ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการทางด้านการเงินส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและออกนโยบายรูปแบบการชำระเงินในรูปแบบของ QR Code มากขึ้น ซึ่งเราเรียกรูปแบบนี้ว่า QR Payment ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ ภายใต้ประกาศความร่วมมือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับความร่วมมือการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงินอย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของระบบการเงินไทย

นโยบายสำคัญในการใช้มาตรฐาน QR Code เพื่อการชำระเงิน มีหลักและประโยชน์สำคัญใน 4 ด้าน ดังนี้คือ

  1. เป็นมาตรฐานกลางที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยทำรายการชำระเงินผ่าน QR Code ได้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
  2. เป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินเพื่อความสะดวกและต้นทุนต่ำ
  3. เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการชำระเงิน
  4. เป็นการต่อยอดเพื่อเพิ่มประโยชน์ทางด้านนวัตกรรมด้านการเงิน

จากนโยบายดังกล่าว ซึ่งเป็นการพัฒนารูปแบบการชำระเงินที่ช่วยเพิ่ม ความสะดวก ปลอดภัย และมั่นใจ ให้แก่ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการ ด้วยขั้นตอนใช้งานง่าย ๆ จากการสมัครใช้แอปพลิเคชันของสถาบันการเงินที่ใช้บริการอยู่ ตั้งรหัสการใช้บริการ สแกน QR Code กรอกราคาสินค้า และสุดท้ายยืนยันการชำระเงิน

การใช้ QR Code เพื่อการชำระเงินในประเทศไทย มีทั้งแบบที่เปลี่ยนแปลงได้ และเปลี่ยนแปลงไม่ได้ โดยแบบเปลี่ยนแปลงได้ เรียกว่า แบบ Dynamic ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามชนิดสินค้าและราคาที่แตกต่างกัน ร้านค้ากำหนดโค้ดตามราคาสินค้าและบริการ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องใส่จำนวนเงินที่จ่าย เมื่อแสกนแล้วก็คือชำระตามราคาของสินค้าที่โค้ดผูกข้อมูลไว้ โค้ดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่า Static โค้ดที่ได้รับไม่สามารเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการปรับเปลี่ยนมูลค่าหรือรายละเอียดอื่น ๆ ก็ต้องทำการสร้างโค้ดขึ้นใหม่ หรือผู้ซื้อสินค้าต้องใส่จำนวนเงินด้วยตนเอง

และนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ตามรูปแบบและพัฒนาการของมนุษย์ในโลกยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว

แหล่งที่มา

ธนาคารแห่งประเทศไทย.  ประกาศเรื่อง ความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ดเพื่อการช าระเงิน60 ปีการส่งดาวเทียมดวงแรกของโลก.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2561, จาก
https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/News2560/n4160t.pdf

 

Toongpang. (2012, 27  July).   มารู้จัก QR Code กันเถอะ.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2561, จาก
http://www.vcharkarn.com/varticle/43994

Fayossy. (2017, 30  August).   QR Code มิติใหม่ของการชำระเงิน เริ่มใช้งานเต็มรูปแบบ Q4 ปีนี้.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2561, จาก
https://www.marketingoops.com/news/brand-move/qr-code-payment/

มาตรฐานใหม่แห่งการชำระเงินผ่าน QR Code เริ่มแล้ววันนี้!.  สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2561, จาก

มาตรฐานใหม่แห่งการชำระเงินผ่าน QR Code เริ่มแล้ววันนี้!

CREDIT : scimath.org