การเจรจาให้ดี มีทักษะอย่างไร

สื่อความหมายการพูด หรือแสดงลักษณะท่าทางให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่าย

 

ฟังจับประเด็นได้ถูกต้อง เข้าใจในความหมาย สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ได้ถูกต้อง รวมถึงการรับรู้อารมณ์ของคนพูดได้ว่าขณะนี้อารมณ์ของอีกฝ่ายเป็นเช่นไร

 

กำจัดข้อขัดแย้ง คือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรณีที่เกิดความไม่เข้าใจกัน เช่น ลูกค้าไม่ยอมตกลงตามข้อเสนอของเราเราอาจจะยื่นข้อเสนอใหม่ จนกว่าจะตกลงกันได้ บางครั้งการยอมเสียเพิ่มอีกเล็กน้อยแต่ผลที่ได้คุ้มค่าก็น่าจะยอม ดีกว่าแข็งกร้าวใส่กัน

 

จูงใจ คือสามารถพูดโน้มน้าว จูงใจให้อีกฝ่ายคล้อยตามได้

 

อ่านลักษณะท่าทางของฝ่ายตรงข้ามออก เช่น การแสดงออกว่าไม่อยากฟัง เช่น นั่งมองเพดาน หรือไม่สบตาคนพูด การแสดงความไม่พอใจ เช่น สีหน้าบึ้งตึง เรียบเฉย ขยับแว่น กอดอก เราต้องสามารถอ่านลักษณะตรงนั้นออกแล้วแก้สถานะการณ์ให้คลี่คลายต่อไป

 

ระวัง ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

1. พูดมาก ไร้สาระ หรือวนซ้ำที่เดิม

2. ประชด ประชัน ขัดจังหวะ หรือเยาะเย้ย

3. การข่มขู่ เพื่อเอาชนะอย่างเดียว รวมถึงการโจมตีคู่ต่อสู้ด้วย

4. ทำตัวอวดฉลาดไม่ฟังใคร หรือประเมินฝ่ายตรงข้ามว่าด้อยกว่าตน

5. ไม่ทำตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลูกค้าต้องการให้มีการรับประกันแทนการให้ของแถม แต่เราจะให้ของแถมแทนการรับประกัน เป็นต้น

6. ความไม่กล้าต้องขจัดความไม่กล้าออกจากตัวให้ได้ เช่น ไม่กล้าปฏิเสธลูกค้า ไม่กล้าที่จะต่อรองไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

7. เวลาผู้พูดต้องบริหารเวลาให้ดีและตรวจให้ละเอียดว่า มีเวลาในการพูดเท่าใด เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญหากมีเวลาน้อย การต่อรองอาจไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ผู้พูดต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด

ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
เสน่ห์ของเจ้าหน้าที่
เสน่ห์ของเจ้าหน้าที่
สำหรับงานขายแล้วแน่นอนว่าผู้ที่มีอาชีพเป็นพนักงานขายไม่ว่าจะเป
สร้างหัวหน้างานให้มี
สร้างหัวหน้างานให้มี
คนที่มีลูกน้องเป็นหัวหน้างานอีกที หรือ เจ้าของกิจการที่มีลูกน้อง
เทคนิคการปิดการขาย
เทคนิคการปิดการขาย
เทคนิคการปิดการขาย ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะการที่เซลหนึ่งคนพบ
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar