บุคลิกคุณลักษณะ 7 ประการของนักบริการที่ดี


S = Smiling & Sympathy

ยิ้มแย้มและเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากลำบากของลูกค้า

E = Early response

ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

R = Respectful

แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ ลูกค้า

V = Voluntariness manner

การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ทำแบบเสียมิได้

I  = Image Enhancing

แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมองค์กรด้วย

C = Courtesy

กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน

E =  Enthusiasm

มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ

 

By IMPRESSION

ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
การต้อนรับ (Greeting)
การต้อนรับ (Greeting)
โดย พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล การต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรีในฐานะเจ้
ความเชื่อที่ไม่ค่อยถ
ความเชื่อที่ไม่ค่อยถ
ระหว่างการบริหารงาน กับการบริหารคน ถ้าถามว่าเรื่องไหนบริหารยากกว
วิธีสร้างกำลังใจในกา
วิธีสร้างกำลังใจในกา
กำลังใจในการทำงานเป็นสิ่งที่คนทำงานจะขาดเสียไม่ได้ เพราะหากไม่มี
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar