บุคลิกคุณลักษณะ 7 ประการของนักบริการที่ดี


S = Smiling & Sympathy

ยิ้มแย้มและเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากลำบากของลูกค้า

E = Early response

ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

R = Respectful

แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ ลูกค้า

V = Voluntariness manner

การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ทำแบบเสียมิได้

I  = Image Enhancing

แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมองค์กรด้วย

C = Courtesy

กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน

E =  Enthusiasm

มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ

 

By IMPRESSION

ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
เคล็ดลับขจัดความคับข
เคล็ดลับขจัดความคับข
ผมอยากจะบอกท่านผู้อ่านว่า ไม่มีสถานที่ทำงานใดปลอดปัญหา ฉะนั้นให้
รับมือ AEC
รับมือ AEC
พี่น้องครับ (ใช้คำเข้ากับสมัยเลย) ตอนนี้เหลืออีกเพียง 1 ปีแล้วครับ ท
อุปนิสัย 7 ประการ ที่เ
อุปนิสัย 7 ประการ ที่เ
ก่อนที่จะเข้าสู่อุปนิสัยที่ดี เราต้องเริ่มจากการปรับมุมมอง หรือ
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar