บุคลิกคุณลักษณะ 7 ประการของนักบริการที่ดี


S = Smiling & Sympathy

ยิ้มแย้มและเอาใจใส่เรา เห็นอกเห็นใจในความยุ่งยากลำบากของลูกค้า

E = Early response

ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

R = Respectful

แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติ ลูกค้า

V = Voluntariness manner

การให้บริการแบบสมัครใจและเต็มใจ มิใช่ทำแบบเสียมิได้

I  = Image Enhancing

แสดงออกถึงการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการ และเสริมองค์กรด้วย

C = Courtesy

กริยาอาการอ่อนโยน สุภาพและมีมารยาทดี อ่อนน้อมถ่อมตน

E =  Enthusiasm

มีความกระตือรือร้นขณะบริการ จะให้บริการมากกว่าที่คาดหวังเสมอ

 

By IMPRESSION

ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
8 วิธีบริหารหัวหน้างา
8 วิธีบริหารหัวหน้างา
People join companies, but leave managers. เพราะนี่คือความจริงที่พนักงานออฟฟิศหลายแห่ง ไม่สา
วิธีสร้างความสุขให้ล
วิธีสร้างความสุขให้ล
โดยอยู่บนหลักการที่ว่า “ทำอย่างไรให้ลูกค้าพอใจและสนใจที่จะใช้บริ
คุณก็มีความสุขกับการ
คุณก็มีความสุขกับการ
ชีวิตการทำงาน ก็คงเปรียบเหมือนคลื่นของทะเล มีราบเรียบ และมีคลื่นโ
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar