ศักยภาพของพนักงาน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร

โดยพิสิทธิ์  พิพัฒน์โภคากุล

ขอบอกเลยครับว่า รูปแบบธุรกิจในปัจจุบันนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และยั่งยืนได้ ก็คือ “คน” เพราะ “คน” เป็นผู้ที่จะสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ อะไรก็ได้ให้เกิดขึ้นในองค์กร


ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ สินค้า อาคาร สถานที่ สามารถลอกเลียนแบบได้ในชั่วข้ามคืน


เราคิดสินค้าอย่างเช่น  ออกแบบคอนโดตัวใหม่มาใช้งบประมาณและเวลา ทุ่มเทกับคอนโดนี้ อย่างเต็มที่ พอวันเปิดตัว คู่แข่งก็สามารถมาลอกเลียนแบบไอเดียแล้วไปพัฒนาต่อให้ดีกว่าได้อีก สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในทุกธุรกิจ


แต่คน ลอกเลียนแบบกันไม่ได้ ถ้าเราดูแลเขาดี การที่เขาจะเปลี่ยนงานไปที่อื่น ก็เป็นไปได้ยาก


คน หรือ พนักงาน ที่อยู่ในทุกองค์กร เขามีศักยภาพ เพราะเขามีส่วนร่วมให้องค์กรได้เติบโตมาถึงทุกวันนี้และถ้าองค์กรจะเติบโตต่อไป เขาก็ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองให้ตามไปด้วย


จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องมีรูปแบบกลไกในการพัฒนาพนักงานให้เก่งขึ้น ไม่ปล่อยให้เขาลองผิด ลองถูก หรือใช้แต่ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแต่เพียงเท่านั้น


องค์กรสามารถวางแผนพัฒนาพนักงานในแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงานในแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายบริการลูกค้า


รูปแบบที่สามารถช่วยพัฒนาพนักงานได้ อาทิ เช่น

การจัดฝึกอบรม พนักงานจะได้รับความรู้เพิ่มเติม และประสบการณ์ใหม่ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งได้รับรู้ถึงมุมมองในการทำงาน ในมุมที่ต่างออกไปจากคนในองค์กรด้วย ซึ่งองค์กรจะได้คนที่ผ่านการอบรมแล้ว เก่งขึ้น มีทัศนคติดีขึ้น และมีประสบการณ์จากที่อื่นมากขึ้นด้วย


การ Coach พนักงานจะได้ทบทวนระบบวิธีคิด วิธีทำงานของตนเอง จนได้ทางออกในการทำงานที่เหมาะสม ตามสไตล์ของตนเอง และนำไปใช้ได้จริงโดยไม่เกิดปัญหาตามมา จากการได้รับแนวทางการ Coach ของผู้ที่เป็น Coach ภายนอกเข้ามาช่วยแนะนำ


Follow Up เมื่อมีการพัฒนาทักษะความรู้ ของพนักงานไปแล้ว การ Follow Up (ติดตามผล) ก็จะช่วยให้การเรียนรู้นั้น มีเป้าหมายในการพัฒนา ปรับปรุงที่ชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดประโยชน์แก่พนักงานและองค์กรด้วย


เราลองหาแนวทางในการพัฒนา คนที่สำคัญที่สุด ขององค์กรกันดูนะครับ

ความรู้อื่นๆ ที่น่าสนใจ
20 วิธีสร้างความสุขในอ
20 วิธีสร้างความสุขในอ
1. เช็ดโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานอาทิตย์ละ 1 ครั้ง อาการสิวขึ้นเป็นแถบที่ข
เมื่อเซ็นทรัล takeover ร้า
เมื่อเซ็นทรัล takeover ร้า
โดยพิสิทธิ์   พิพัฒน์โภคากุล ตามที่เซ็นทรัลรุกครั้งใหญ่ด้วยการซื้
Coaching...เครื่องมือการพัฒ
Coaching...เครื่องมือการพัฒ
การสอนงาน เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่นำมาใช้พัฒนาความส
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar