อาจารย์พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

 • Branded Customer Service

 • Service Strategy
 • Service Excellence
 • Service Management
 • Service Evaluation
 • RM

 

 

 

ผู้แต่งหนังสือ

สะกดรอย ความคิด

คัมภีร์ COACH ธุรกิจ

บริการที่เป็นเลิศ : เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า

Service Excellence :

A Case Study of

Regional Revenue

Office 7

กรณีศึกษา สรรพากรภาค 7

กรมสรรพากร

Service Excellence : Service Code บริการที่เป็นเลิศ : รหัสการบริการ

 

Service Excellence : Service Culture บริการที่เป็นเลิศ: วัฒนธรรมการบริการ

 

Customer Super Service บริการที่ตรงใจ ใครๆ ก็กลับมา

Customer Delight ศิลปะการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

 

Customer Service Excellence เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ

 


องค์กรและหน่วยงานที่เคยให้การปรึกษาแนะนำหรือการบรรยาย

 • บริษัท ซิเมนต์ไทย โฮม เซอร์วิซ จำกัด
 • บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • บริษัทผลิตภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง ซิเมนต์ไทย จำกัด
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนท์
 • COTTO TILES STUDIO
 • COTTO TILES LIBRARY
 • CEMENTHAI ROOFING CENTER
 • THAI CERAMICS CO., LTD
 • บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพคจำกัด
 • บริษัท แอลพีเอ็น ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการ กรุงเทพมหานคร
 • เครือสหยูเนียน
 • เครือเบทาโกร
 • เครือสหพัฒน์
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
 • สำนักงานพัฒนาอิเลกโทรนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • ฯลฯ

ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์จากหลายวิชาชีพ เราจึงเป็นผู้จัดฝึกอบรม และสัมมนาที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง
Read more ...
เราพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีการบริการที่เป็นเลิศ
Read more ...
IMPRESSION มีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้มีทักษะการสอนงาน (Coaching) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบและเห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน
Read more ...
เราพร้อมให้บริการและแนะนำในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และประเมินคุณภาพการบริการ
Read more ...
ชื่อ :
Email:
SlideBar