ขั้นตอนการวางแผนทำ Business Continuity Management

 

ขออนุญาตอ้างอิงตาม PDCA ตามรูปขวามือนะคะ … โดยสรุปแล้ว ก็คือ เริ่มต้นจากการวางแผน จากนั้นไปลงมือปฏิบัติจริง แล้วทำการประเมินผลการปฏิบัติ แล้วจึงแก้ไขปรับปรุง จากนั้นก็เข้าสู่ลูปของ PDCA ใหม่

เวลามาทำ Business Continuity Management จริงๆ ก็จึงเป็นขั้นตอนดังนี้

 • Plan แปลว่าวางแผน แต่ไม่ใช่แค่วางแผนว่าจะทำอะไร แต่มันรวมไปถึงว่าจะเตรียมตัวอะไร จะทำอะไร จะทำเมื่อไหร่ จะประเมินผลกันอย่างไร มีเกณฑ์ในการประเมินผลอย่างไร จะมีการสื่อสารกันอย่างไร ฯลฯ ด้วยนะคะ
 • Do คือ ลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่แค่ทำตามแผนเท่านั้น แต่หมายถึง การลงมือเตรียมตัวด้วย
 • Check  คือ การประเมินผล ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ครับ
 • Action คือ การปรับปรุงแก้ไข โดยอ้างอิงจากผลการประเมินที่ได้ … หากผลการประเมินทำได้ไม่ดีตามเกณฑ์ก็จะต้องแก้ไข แต่หากทุกอย่างได้ตามเกณฑ์ ก็ควรที่จะวางแผนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ลองยกตัวอย่างกรณีของการทำ Business Continuity Management ในกรณีของระบบคอมพิวเตอร์โดนไวรัสคุกคามนะคะ

 • ในขั้นตอนการวางแผน ก็อาจครอบคลุมเรื่องการกำหนด สเปกของ Solution ป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส การเลือกอุปกรณ์ที่จะใช้, การวางแผนเลือก Vendor (อาจเลือกหลายๆ ยี่ห้อมาเปรียบเทียบ), การเลือกวิธีในการเปรียบเทียบแต่ละ Vendor (หรือพูดง่ายๆ คือ วิธีการทดสอบ), การร่าง Service-Level Agreement (SLA) เป็นต้น
 • ในขั้นตอนการลงมือปฏิบัตินั้น มีตั้งแต่การลงมือเลือก Solution, การลงมือเลือก Vendor, การลงมือทดสอบจริง ตลอดไปจนถึงการใช้งานจริง และการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในขั้นตอนการประเมินผล (ต้องเก็บตามที่ตกลงกันไว้ในขั้นตอนการวางแผน)
 • พอมาถึงขั้นตอนการประเมินผล ก็คือ การเอาข้อมูลที่เก็บมาได้ มาใช้ในการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผนว่าผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไร
 • สุดท้ายคือการปรับปรุงแก้ไข หากทดสอบแล้วได้ผลการทดสอบไม่ดี ก็ต้องไปคุยกับ Vendor เพื่อให้เข้ามาปรับปรุงแก้ไข หรืออาจต้องเปลี่ยน Solution การป้องกันและกำจัดไวรัส เป็นต้น

Business Continuity Management เป็นมากกว่าแค่ Mobile Working

ในวิกฤติอย่างน้ำท่วมแบบนี้ ทางออกเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานจากระยะไกลได้ พูดง่ายๆ คือ อพยพไปอยู่ที่ไหนก็ยังทำงานได้ แต่ว่า Mobile Working มันไม่ใช่ BCM นะคะ แต่แค่เป็น Solution หนึ่งสำหรับ BCM เท่านั้น

ลองนึกถึงพวกโรงงานอุตสาหกรรมสิครับ เครื่องจักรเป็นสิบๆ ล้าน จะไปทำงานจากระยะไกลได้อย่างไร จริงไหม? … ในกรณีของพวกโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ การทำ Business Continuity Management จะเป็นแบบนี้ค่ะ

 • Incident Management Plan ก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างพนังกั้นน้ำ หรือ คันกั้นน้ำ เพื่อไม่ให้น้องน้ำรุกคืบเข้ามาในตัวโรงงานได้ จะมีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมอย่างไร จะมีการติดต่อประสานงานไปที่ไหนบ้าง เป็นต้น
 • Disaster Recovery Plan ก็คือ หากนางสาววารี ปราบพนังสำเร็จ น้องน้ำรุกคืบเข้ามาจนถึงตัวโรงงาน การผลิตต้องหยุดชะงักแล้ว สินค้าบางส่วน (หรือทั้งหมด) จมน้ำไป โรงงานจะกู้ชีพขึ้นมาได้อย่างไร จะทำอย่างไรกับสินค้าที่จมน้ำ และสินค้าที่รอดจากน้ำ เป็นต้น
 • Business Continuity Plan ก็คือ การทำให้ธุรกิจยังดำเนินการต่อไปได้ … แม้ว่าจะเป็นโรงงานผลิตสินค้า แต่จริงๆ แล้วก็คือ การผลิตสินค้าเพื่อขาย ดังนั้นธุรกิจจริงๆ ก็คือการขายสินค้าที่ผลิตนั่นเอง ดังนั้นตราบเท่าที่ยังมีสินค้าขาย ก็เท่ากับว่าธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นแผนของโรงงานก็อาจจะเป็น การเตรียมสต็อกสินค้าเอาไว้เผื่อขายในตอนเจอวิกฤติ หรือ การหาซื้อสินค้าจากที่อื่นมาพะยี่ห้อตัวเองขายไปพลางๆ ก่อน เป็นต้น
ด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์จากหลายวิชาชีพ เราจึงเป็นผู้จัดฝึกอบรม และสัมมนาที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง
Read more ...
เราพร้อมให้คำปรึกษา และแนะนำในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้มีการบริการที่เป็นเลิศ
Read more ...
IMPRESSION มีโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร/ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ให้มีทักษะการสอนงาน (Coaching) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบและเห็นการพัฒนาได้อย่างชัดเจน
Read more ...
เราพร้อมให้บริการและแนะนำในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า และประเมินคุณภาพการบริการ
Read more ...
ชื่อ :
Email:
SlideBar