Display # 
Title Hits
หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า (Coaching and Counseling for Customer Service) 3831
Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 18361
Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind) 14950
Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus) 10971
Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and Presentation Excellence) 7239
Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight) 8088
Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า (Customer Complaint Handling and Service Recovery) 18741
Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence) 8689
หลักสูตร การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey Training) 5259
หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ (Service Process Improvement) 6154

Name:*
Company:*
Telephone:
E-mail:*
Course Request:*
Message:
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar