Display # 
Title Hits
หลักสูตร การ Coach ทีมงานด้านการบริการลูกค้า (Coaching and Counseling for Customer Service) 3937
Module 1 เทคนิคการสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศ (Customer Service Excellence) 20891
Module 2 บริการด้วยใจ (Service Mind) 16647
Module 3 บุคลิกภาพสำหรับนักบริการมืออาชีพ (Personality Plus) 12201
Module 4 การนำเสนองานลูกค้าอย่างมืออาชีพ (Communication and Presentation Excellence) 7992
Module 5 การบริการลูกค้าที่แตกต่างอย่างเหนือชั้น (Customer Delight) 9131
Module 6 การรับมือกับปัญหาของลูกค้า (Customer Complaint Handling and Service Recovery) 20402
Module 7 การสร้างทีมงานเพื่องานบริการอย่างเหนือชั้น (Service Team Intelligence) 9830
หลักสูตร การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Survey Training) 5504
หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการบริการ (Service Process Improvement) 6263

Name:*
Company:*
Telephone:
E-mail:*
Course Request:*
Message:
กรุณาใส่เลขสองในช่องด้านล่างเพื่อป้องกัน spam
ชื่อ :
Email:
SlideBar
SlideBar