หลักสูตร Advanced Coaching Skill For Leader

 

วิทยากร

อาจารย์ พงศ์ปณต พัสระ (โค้ชช่อ)

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร คลิก

 

ข้อมูลและรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-9217921

SlideBar