กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าที่มีเวลาน้อย

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าที่มีเวลาน้อย

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าที่มีเวลาน้อย

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วส่งผลให้แบรนด์สินค้าและบริการต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับโลกออนไลน์ และแม้แต่การทำงานในหลายองค์กรเองก็ใช้การทำงานแบบดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ เรียกได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเราก็สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ตลอด 24 ชม. ถึงวันนี้จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ออกเดินทางน้อยลงด้วยหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดน่าจะเป็นเพราะโลกดิจิทัลที่เข้าถึงทุกคนในทุกที่ทุกเวลา ทำให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในการซื้อของออนไลน์มากกว่าการซื้อของออฟไลน์ เนื่องจากออนไลน์ตอบโจทย์การช็อปปิ้งได้มากกว่าสำหรับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดเวลา

ทำให้หลายธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับยุค Digital Transformation เพราะจะทำให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ลูกค้าเองก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน เช่น การค้นหาข้อมูลของสินค้าและร้านค้าต่าง ๆ  การชำระสินค้าต่าง ๆ ง่ายขึ้นด้วยการโอนเงินผ่านทาง Mobile Banking, QR code หรือการจ่ายผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเข้าสู่วิถี Cashless Society อย่างในทุกวันนี้ การไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง ความสะดวกในการขนส่ง ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลายธุรกิจก็ปรับตัวด้วยการขายทั้ง offline และ online ไปพร้อม ๆ กันเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย แต่ปัญหาของการขายสินค้าชนิดเดียวกันพร้อมกันทั้งสองตลาดคือต้องทำให้มีข้อแตกต่างในการซื้อขาย เราควรต้องวางกลยุทธ์เพื่อโฟกัสไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีเวลาน้อยเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาอันเล็กน้อยช็อปปิ้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น คือ

  1. สร้างการช็อปปิ้งแบบออนไลน์ให้เหมือนออฟไลน์ – สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคในการซื้อของแบบออนไลน์เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและมีความรวดเร็วในการจัดส่ง เหมือนกับไปเลือกของอยู่หน้าร้าน

  2. เน้นการขายโดยใช้เทรนด์ที่น่าสนใจ – เพราะเทรนด์ธุรกิจของสินค้าและบริการสมัยนี้หนีไม่พ้นการรักษาสุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร เนื่องจากคนส่วนใหญ่ทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้นดังนั้นการหันมาจับ Segment นี้ถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจเลยทีเดียว

  3. สร้างตัวตนที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภค – โดยการนำ Big Data ที่รวมข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มผู้บริโภค โดยไม่นำเอาข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคไปเผยแพร่

  4. ต้องมีการสร้าง Customer Journey – เป็นการเชื่อมต่อลูกค้าตั้งแต่ที่บ้านการเดินทางไปถึงร้านค้า โดยใช้สื่อออนไลน์สร้างสื่อในบ้านที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย และสร้างสื่อนอกบ้านระหว่างการเดินทางเพื่อให้กระตุ้นความต้องการบริโภค

  5. ใช้ CRM เข้าใจลูกค้า – เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ลูกค้า ให้ลูกค้ามีความรู้สึกได้รับประโยชน์เต็มที่และเป็นเครื่องมือนำไปสู่ Brand Loyalty

  6. สร้างข้อเสนอให้ตรงใจลูกค้า – ต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าก่อนจัดทำข้อเสนอหรือโปรโมชั่นของแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมในการบริโภคของแต่ละกลุ่มของลูกค้ามากที่สุด

  7. จัดการทรัพยากรแรงงาน – อบรมหน้าที่การทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ให้พนักงานเข้าใจในพฤติกรรมการเลือกซื้อและการให้บริการของลูกค้ามากที่สุด

  8. อย่าลืมลูกค้าเก่า – เราสามารถขยายฐานลูกค้าได้โดยการหาลูกค้าใหม่ แต่การรักษาลูกค้าเก่าเป็นเรื่องสำคัญกว่า โดยที่ไม่ปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการบ่อยและสร้างสินค้าและบริการใหม่บ่อยเกินไป เพราะอาจทำให้ลูกค้าที่มีอยู่เปลี่ยนไปบริโภคแบรนด์อื่นแทน

ทั้งหมดนี้เป็นกลยุทธ์ที่สามารถมัดใจลูกค้าที่มีเวลาน้อย เพราะการเข้าถึงลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อทุกอย่างต้องทำให้ระยะเวลาขั้นตอนการตัดสินใจน้อยที่สุด เมื่อลูกค้าสามารถตัดสินใจได้เร็วในเวลาที่จำกัดและมีความสะดวกสบายในการจ่ายเงินทำให้เกิดยอดขายได้มากกว่า

กลยุทธ์ชนะใจลูกค้าที่มีเวลาน้อย