การจัดการอารมณ์เครียดอย่างไรให้เวริค์

 

การจัดการอารมณ์เครียดอย่างไรให้เวริค์

  1. ระวังและรู้จักหลีกเลี่ยงต้นเหตุแห่งความเครียด
  2. ปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตนเอง เรียนรู้วิธีการผ่อนคลาย
  3. เชื่อมั่นว่าทุกอย่างทำได้ ผ่านไปได้ด้วยดี
  4. ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ
  5. จัด work life balance ให้เหมาะสม