การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมง่าย ๆ ด้วยทักษะความเป็นผู้นำ

การสร้างแรงจูงใจให้กับทีมง่าย ๆ ด้วยทักษะความเป็นผู้นำ

การเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด แต่ทว่าจะต้องมีความตั้งใจในการพัฒนาการทำงานและหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ทีมขาดแรงจูงใจ ผู้นำยิ่งต้องมีหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการทำงานให้ก้าวต่อไป โดยเคล็ดลับการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมมีดังต่อไปนี้

businesspeople-celebrating-success_1098-1996

1.เพิ่มการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองให้กับผู้ที่อยู่ในทีม

การอบรมจะเปรียบได้กับการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากหัวหน้ามีทักษะความเป็นผู้นำจะยิ่งมีการเพิ่มการฝึกอบรม ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกทีมของตนได้รับความรู้มากขึ้นจนสามารถนำมาพัฒนาการทำงานได้ ทั้งนี้การฝึกอบรม แต่ละครั้งผู้นำทีมควรเลือกหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกน้องได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำงานนั่นเอง

2.สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่

ผู้นำที่มีทักษะความเป็นผู้นำจะมีการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ตลอดเวลา โดยจะเน้นไปที่การให้ ความดูแลเอาใจใส่เนื้องานของลูกน้องและคอยชี้แนะทางแก้ปัญหาให้ลูกน้อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกน้องมีความสุข ในการทำงานจนสามารถพัฒนาการทำงานและพัฒนาตัวเองไปพร้อม ๆ กันได้

close-up-of-hand-holding-a-chalk_1134-15

3.เพิ่มทักษะความเป็นผู้นำด้วยการสังเกตและวิเคราะห์นิสัยของลูกน้องแต่ละคนให้ได้

สำหรับผู้นำคนใดที่ต้องการเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาตนเองให้ได้มากที่สุด การวิเคราะห์นิสัยลูกทีมคือสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการวิเคราะห์นิสัยของลูกน้องจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานราบรื่นมากกว่าเดิมด้วย ดังนั้น ผู้นำคนใดที่ยังไม่มีทักษะความเป็นผู้นำ ในด้านการวิเคราะห์นิสัยลูกทีม ควรฝึกทักษะนี้ให้เชี่ยวชาญเพื่อนำมาสู่การพัฒนาการทำงานและพัฒนาตนเองในอีกระดับหนึ่ง

4.สร้างสัมพันธ์ที่ราบรื่นกับลูกทีม

การสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกทีม คือ ส่วนหนึ่งของการฝึกทักษะความเป็นผู้นำ และพัฒนาตัวเอง อีกทั้งยังช่วยให้การพัฒนาการทำงานของลูกทีมเป็นไปได้อย่างดีมากยิ่งขึ้น ผู้นำจะเห็นผลลัพธ์ของการสร้างความสัมพันธ์กับลูกทีมก็ต่อเมื่อมีงานที่เร่งด่วนแล้วลูกทีมเต็มใจที่จะช่วย ซึ่งนั่นสาเหตุก็มาจากความสัมพันธ์ราบรื่นที่ผู้นำได้สร้างขึ้นนั่นเอง

5.มีรางวัลให้กับลูกน้อง

หากลูกทีมทำงานสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้ ผู้นำอาจจะมีการมอบรางวัลหรือจัดเลี้ยงให้กับลูกน้อง เพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้แม้มองว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าใดนัก แต่กลับส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับผู้นำได้อย่างไม่น่าเชื่อ

สำหรับผู้นำที่ใช้หลักการเหล่านี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกน้องในการทำงานเชื่อว่าในไม่ช้าการทำงานจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างแน่นอนและยังจะทำให้ผู้นำได้รับความไว้วางใจจากลูกทีมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย