การสื่อสารเพื่อสร้างความสุขแบบฉุดไม่อยู่

การสื่อสารที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นประกอบด้วย

  1. มีอารมณ์ขัน สดชื่น ยิ้มและหัวเราะให้กันมากกว่า
  2. มีคำพูดที่ให้กำลังใจ
  3. แม้อีกฝ่ายหนึ่งพูดไม่ดีมา อีกฝ่ายก็จะใจเย็น
  4. ยอมรับผิด
  5. รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายมากกว่า
  6. ช่วยกันแก้ไขปัญหา ร่วมหาทางออก