ความผูกพันของพนักงาน คืออะไรไหนบอกสิ!!

 

ความผูกพันของพนักงาน คืออะไรไหนบอกสิ!!

ความผูกพัน ความสัมพันธ์ที่มีพันธะที่จะรับผิดชอบร่วมกัน ถ้าจะแปลความแบบง่ายๆ ก็คือ การทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกผูกพันกับองค์กร  คำว่า ผูกพัน (Engage)นั้น กินความหมายลึกซึ้งมาก มันไม่ใช่แค่เพียงอยากอยู่กับองค์กรเท่านั้น มันยังหมายความรวมถึง

 “การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานให้เกิดขึ้นกับองค์กรด้วย”