คิดบวกแล้วดีอย่างไร?ดีต่อใจ ดีต่อเรา

ประโยชน์ต่อร่างกาย

 • มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น
 • ลดอัตราการเกิดโรคหัวใจล้มเหลว
 • สุขภาพดีขึ้น
 • ป้องกันอาการป่วย เช่น โรคหวัด
 • ลดความดัน
 • จัดการความเครียดได้ดี
 • อดทนต่อความเจ็บปวดได้ดี

ประโยชน์ต่อจิตใจ

 • ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
 • เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา
 • มีคามคิดที่ชัดเจน
 • อารมณ์ดีขึ้น
 • มีทักษะในการรับมือกับเรื่องต่างๆ
 • ลดโอกาสเกิดโรคซึมเศร้า