คุณสมบัติที่ HR มือใหม่ควรมีเพื่อให้เป็นที่รักของคนในองค์กร

คุณสมบัติที่ HR มือใหม่ควรมีเพื่อให้เป็นที่รักของคนในองค์กร

HR หรือพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อองค์กรไม่แพ้ตำแหน่งอื่น ๆ เพราะพวกเขาคือคนที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนาพนักงานในองค์กร สรรหาผู้สมัครที่มีความสามารถเข้ามาเติมเต็มองค์กรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งช่วยผลักดันพนักงานให้เติบโตไปพร้อม ๆ กับความก้าวหน้าขององค์กร งานประเภทนี้จึงต้องอาศัยความช่างสังเกตรวมไปถึงการเข้าหาเพื่อพูดคุยกับพนักงานโดยตรง ถ้าคุณเป็น HR มือใหม่แล้วไม่รู้จะทำตัวอย่างไรเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากพนักงานในองค์กร JobThai.com/REACH ขอนำเสนอแนวทางในการปรับตัวเพื่อลองนำไปปรับใช้กันดู
  • ต้องทำตัวให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย เปิดกว้างกับทุกคน รวมถึงมีความซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ
  • มีความช่างสังเกต และเอาใจใส่กับพนักงาน มองเห็นผลประโยชน์ของตัวพนักงานเป็นหลัก
  • มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีมาก

เข้าถึงได้ง่าย ทำงานได้กับทุกคน

HR ที่ดีต้องไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทำงานได้กับพนักงานทุกตำแหน่ง ทุกระดับ แม้จะเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จัก แต่ด้วยหน้าที่แล้วเราต้องพยายามเข้าหาคนเหล่านั้น และช่วยเหลือพวกเขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้

แสดงความจริงใจทั้งในการทำงานและเรื่องส่วนตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ทำอะไรอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและเป็นมืออาชีพ คุณสมบัติข้อนี้จะทำให้พนักงานในองค์กร มองว่าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือ พวกเขาจะเคารพเราทั้งในฐานะของพนักงานแผนก HR และในฐานะคนรู้จักที่ไว้ใจได้คนหนึ่ง

นึกถึงประโยชน์ของพนักงานในองค์กรเป็นหลักเสมอ

หน้าที่ของพนักงานคนอื่นคือทำงานตามสิ่งที่เขาได้รับมอบหมาย แต่หน้าที่ของเราคือการรับผิดชอบทุกข์สุขของพนักงานโดยตรง ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามต้องตั้งใจทำให้ผลลัพธ์ออกมาดี ให้พนักงานทุกคนรวมไปถึงองค์กรโดยรวมได้รับผลประโยชน์สูงสุด ถ้าพวกเขามีสวัสดิการที่ดี คุณภาพชีวิตของเขาย่อมดีตามไปด้วย ถ้ามีสิ่งใดที่คิดว่าจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเขาในการทำงานได้ เราก็ควรนำเสนอวิธีการเหล่านั้นเพื่อทุกคนในองค์กร

มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน

แม้จะเป็น HR มือใหม่ หรือเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่ง ไม่ถนัดการเจรจากับคนอื่น แต่เมื่อถึงเวลาต้องทำงาน เราต้องใช้ทักษะในการสื่อสารของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีความถูกต้อง ชัดเจนและมีความน่าเชื่อถือทั้งการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสาร หรือการโพสต์ข้อมูลลงในประกาศข่าวขององค์กรผ่านระบบออนไลน์ หรือการพูด ทั้งการคุยแบบตัวต่อตัว หรือการเรียกประชุมชี้แจงพนักงานกลุ่มใหญ่ เราควรทำความเข้าใจเนื้องานหรือเช็กข้อมูลให้ครบถ้วนทุกครั้งก่อนแจ้งให้พนักงานในองค์กรทราบ เพราะถ้าแม้แต่เรายังไม่เข้าใจ อาจทำให้สื่อสารออกไปผิดพลาดและเกิดผลกระทบตามมา

มีความช่างสังเกตและเอาใจใส่

หมั่นถามสารทุกข์สุกดิบและคอยสังเกตพฤติกรรมของพนักงานอยู่เสมอ ไม่ใช่ในเชิงการจับผิดแต่เป็นการสังเกตว่าพนักงานแต่ละคนสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นหรือไม่ มีปัญหาในการทำงานหรือมีปัญหาส่วนตัวหรือเปล่า ถ้าบังเอิญเราเป็นคนที่เด็กที่สุดในองค์กร ก็ควรเข้าหาพนักงานคนอื่นๆ เพื่อพูดคุยสอบถามความต้องการในการทำงานบ่อยๆ และนำเรื่องที่พนักงานร้องขอส่งต่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจต่อไป ถ้าทำได้เช่นนี้พนักงานจะรับรู้ถึงความเต็มใจในการช่วยเหลือของเราได้

ที่มา : https://www.jobthai.com