คุยกับเพื่อนร่วมงานไม่รู้เรื่อง ต้องรับมือยังไง

เคยหรือไม่ คุยงานกับเพื่อนร่วมงานแล้วคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่อง หรือคุยแล้วหงุดหงิดจนคุยต่อไม่ได้ เราจะทำอย่างไร

  1. ปรับอารมณ์การสนทนาให้ตรงกัน จริงจัง vs จริงจัง ผ่อนคลายvs ผ่อนคลาย
  2. คุยกันด้วยเหตุผล ข้อมูล ข้อเท็ดจริง ไม่ใช้อารมณ์
  3. ฝึก skill การฟัง จับประเด็นให้ได้
  4. เมื่อคุยเสร็จ ทบทวนประเด็นที่คุยกัน

ซึ่งเมื่อเราเพิ่มทักษะการสื่อสารเข้าไป จะทำให้ปัญหานี้หมดไปครับ