งานเข้ามาเยอะมากในแต่ละวัน รับมือยังไง

งานสำคัญเข้ามาเยอะมากในแต่ละวัน ทำอย่างไร

เคยไหมครับ ทำงานใน 1 วัน รู้สึกว่ามีแต่งานด่วนเข้ามาตลอด จัดการอะไรไม่ได้เลย ทำงานอะไรก็ทั้งสำคัญและเร่งด่วนไปหมด เราจะจัดการอย่างไร ไปดูกัน

เราต้องแบ่งให้ออกว่างานนั้น สำคัญมากหรือน้อย และเร่งด่วนมากหรือน้อย งานสำคัญ เป็นงานที่หัวหน้ามอบหมายมา งานที่ส่งผลต่อตัวเรา ลูกค้า บริษัท งานพิเศษที่หัวหน้ามอบมาโดยตรง งานเร่งด่วน คือระยะเวลาที่จะต้องส่งงานนั้นๆ และมาจัดการงานแต่ละประเภท คือ

  1. งานสำคัญและเร่งด่วน ควรจะทำก่อนอันดับแรก
  2. งานสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน ทำอันดับที่ 2
  3. งานไม่สำคัญแต่เร่งด่วน จัดช่วงเวลาทำงานพวกนื้ หาคนช่วย หรือปฏิเสธ
  4. งานไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน หาเวลารับทำให้เสร็จ หรือยังไม่ต้องทำ