จิตวิทยาการสื่อสารที่โคตรปัง

อีริค เบอร์น (Dr.Eric Berne) เชื่อว่า บุคลิกภาพของคนประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า “Ego State” 3 ส่วน

  • สภาวะความเป็นพ่อแม่ (Parent ego state)
  • สภาวะความเป็นผู้ใหญ่ (Adult ego state)
  • สภาวะความเป็นเด็ก (Child ego state)