จุดเริ่มต้นของการใช้งานด้าน AI และ Big Data ของ SME

ปัจจุบันมีการพูดถึงเรื่องของ AI และ Big Data กันอย่างมากมาย แต่ทว่าองค์กรธุรกิจที่จะหยิบจับทั้งสองสิ่งมาใช้อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมนั้นยังมีอยู่จำกัด เนื่องจาก เรื่องของ AI และ Big Data เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากมาก หากมีการนำเอาสองเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมย่อมจะส่งผลดีต่อธุรกิจ นวัตกรรม AI storage จึงเกิดขึ้นมา เพื่อรองรับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ข้อมูลในยุคดิจิทัลเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อขายของลูกค้า ข้อมูลพฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลการพูดคุยของคนบน Social Network ข้อมูลการเข้าชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ทั้งหมดเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากต่อการตัดสินใจในเรื่องการทำธุรกิจและการตลาด ซึ่งถ้าขนาดใหญ่พอก็จะถูกเรียกว่า Big Data

ข้อมูลเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ และการวางแผนของนักการตลาด ดังนั้นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบนั้นจึงมีความสำคัญมาก ข้อมูลจำนวนมากจะจัดเก็บอย่างไรดี การใช้ระบบฐานข้อมูลแบบเดิมบน Storage แบบเดิม ไม่อาจที่จะตอบโจทย์ความต้องการได้ เพราะข้อมูลเหล่านี้มีปริมาณมาก มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

การประมวลผลจากระบบฐานข้อมูลแบบเดิมมีข้อจำกัด และท้ายที่สุดก็ยังต้องใช้คนในการวิเคราะห์และตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ดี จึงทำให้การตัดสินใจของธุรกิจมักจะช้ากว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา

จึงเกิดการสร้างมาตรฐานใหม่ในเรื่อง Data Analytics หรือการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก พร้อมกับการพัฒนา Hardware และ Software ของอุปกรณ์ Storage จนเกิดการผสานกันระหว่าง AI กับอุปกรณ์ Storage ในการจัดเก็บและรับส่งข้อมูล กลายเป็นนวัตกรรม AI storage โดยใช้เรื่องของ Machine Learning เข้ามาสร้างการเรียนรู้ให้กับ AI ที่ถูกใส่ไว้ใน Storage นวัตกรรมนี้จะช่วยให้การจัดเก็บ จัดส่ง การวิเคราะห์ การประมวลผล ข้อมูลจำนวนมากทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า

– เกิดอะไรขึ้นไปแล้วบ้าง
– ทำไมเหตุการณ์และสถานการณ์นั้นจึงเกิดขึ้น
– พยากรณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและนำไปสู่อะไร
– ควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรและรับมืออย่างไรต่อไป

ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายด้วยการใช้ AI storage ให้เป็นประโยชน์ ตั้งแต่การย้อนกลับไปสำรวจดูยอดขายแต่ละสาขาว่าเป็นอย่างไรในแต่ละเดือน สามารถดูข้อมูลที่เจาะจงลงไปกว่านั้นได้ว่าสาขาที่มีการตั้งอยู่ใกล้คู่แข่ง นั้นมียอดขายลดลงไปเท่าไร ช่วงไหนหรือเทศกาลไหนมีผลต่อยอดขาย รวมไปถึงการคาดการณ์ยอดขายที่จะเกิดขึ้นต่อไปตามสถานการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งหมดนี้ AI storage สามารถเข้ามาช่วยจัดการให้ได้อย่างอัตโนมัติและมีความรวดเร็วทำให้การตัดสินใจและวางแผนธุรกิจมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น

นี่อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการเตรียมความพร้อมของ SME ก่อนที่จะเข้าไปใช้ความสามารถของ AI และ Big Data อย่างเต็มรูปแบบก็เป็นได้

Credit : smartsme.co.th