ทำงานร่วมกับคนที่ไม่ชอบหน้า รับมือยังไง

ถ้าเราต้องทำงานรวมกับคนที่เราไม่ชอบ ไม่อยากทำงานด้วย แต่ต้องทำงานร่วมกัน ต้องทำอย่างไร

  1. เน้น Focus ที่งานมากกว่าคน
  2. สื่อสารให้ สั้น กระชับ ตรง ไม่ใส่อารมณ์
  3. เตรียมข้อมูลทุกอย่างทางฝั่งเราให้ครบถ้วน
  4. ใจเย็นๆ

ซึ่งถ้าเราเรียนรู้ทักษะการประสานงานทำงานร่วมกัน จะทำให้เราอยู่ร่วมกันง่ายขึ้นครับ