ทำอย่างไรถึงเป็นคนคิดบวก โลกสวยด้วยความคิดคุณ

 

  1. มองตัวเองว่าดี
  2. มองคนอื่นว่าดีมองข้ามข้อเสียผู้อื่น
  3. มองสิ่งที่เหลืออยู่ ไม่ใช่สิ่งที่ขาดหาย
  4. หาจุดดีในเหตุการณ์แย่ๆ
  5. ขอบคุณทุกสิ่ง