ฟังอย่างไรให้เกิดผลเป๊ะปังกว่าเดิม (Effective Listening)

  1. สบตาผู้พูดระหว่างฟัง

  2. ใช้ภาษากาย แสดงให้เห็นว่าตั้งใจฟัง เช่น สบตา

  3. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่แสดงว่าเบื่อ

  4. ถามคำถามที่เกี่ยวข้อง

  5. หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะผู้พูด

  6. ฟังแล้ววิเคราะห์ถึงสิ่งที่ผู้พูดจะสื่อ

  7. เชื่อมโยงบทบาทอย่างนุ่มนวล ระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสารด้วยการทบทวนความเข้าใจ