รู้หรือไม่ การกินข้าวกลางวันร่วมกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทำงานได้ 10%

บางครั้งการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเสริมทัพ องค์กรมักเลือกเฉพาะคนเก่งเข้ามาทำงาน แต่นั่นอาจทำให้เกิดการแข่งขันที่บั่นทอนความสำเร็จของคนอื่นได้ สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่แค่การเลือกคนเก่งอย่างเดียว แต่คือการสร้างบรรยากาศทำงานร่วมกันให้ทุกคนรู้จัก
บางครั้งเราอาจสั่งให้หยุดทำงานเพื่อให้พนักงานรู้จักกัน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแรงขับเคลื่อนให้องค์กรอย่างแท้จริง เช่น ชาวสวีเดนกิจกรรมที่เรียกว่า ฟิกา (fika) ซึ่งหมายถึงการมากกว่านั่งพักกินกาแฟ แต่คือการฟื้นพลังร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนมาพูดคุยกันบริเวณเครื่องชงกาแฟ มากกว่านั่งกินอยู่คนเดียวที่โต๊ะทำงาน หรือแม้กระทั่งการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ 10%
เพราะตัวองค์กรไม่มีความคิดสร้างสรรค์ แต่ความคิดสร้างสรรค์เกิดจากคนต่างหาก และสิ่งที่สร้างแรงจูงใจระหว่างกันคือความผูกพัน ความซื่อสัตย์ และไว้วางใจที่สร้างขึ้นระหว่างกัน

TED Talk แนะนำสำหรับ HR

นักชีววิทยาวิวัฒนาการได้ศึกษากลุ่มของไก่ว่า อะไรจะทำให้ไก่มีความสามารถในการผลิตมากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเลือกฝูงไก่ธรรมดา ๆ ที่ปล่อยให้อย่ร่วมกันปกติ 6 รุ่น ส่วนอีกกลุ่มคัดเลือกไก่ที่ออกไข่เก่งที่สุดหรือซูเปอร์ไก่ แล้วปล่อยให้อยู่ร่วมกัน 6 รุ่นเช่นกัน
ผลการทดลองพบว่า กลุ่มไก่ธรรมดาอยู่สุขสบายดี ทุกตัวล้วนอ้วนพี ขนดก และผลผลิตไข่เพิ่มขึ้นเยอะมาก ขณะที่กลุ่มซูเปอร์เหลือสามตัว เพราะพวกมันจิกตัวอื่นจนตาย

สิ่งนี้ไม่ต่างอะไรกับการบริหารขององค์กรส่วนใหญ่ที่ใช้โมเดลซูเปอร์ไก่เพื่อเลือกซูเปอร์สตาร์คนเก่งมาเสริมทัพในองค์กรให้ได้มากที่สุด ทว่าสิ่งนั้นกลับต้องแลกมาการเผชิญหน้ากับการชิงดีชิงเด่น การแข่งขัน การทำงานที่บกพร่อง และการสูญเปล่า
ฉะนั้นการสร้างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จคือ

1. สมาชิกจะต้องมีระดับความใส่ใจทางสังคมต่อกันและกันสูง วัดได้จากความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy) และกลุ่มที่มีคะแนนส่วนนี้สูงจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า
2. กลุ่มที่ประสบความสำเร็จจะให้เวลาสมาชิกแต่ละคนเท่า ๆ กัน ไม่มีใครที่ครอบงำคนอื่น และไม่มีใครนิ่งเฉย
3. กลุ่มที่ประสบความสำเร็จจะมีผู้หญิงมากกว่า ถึงแม้ยังไม่มีการวินิจฉัยที่แน่ชัด แต่คาดการ์ได้ว่าเพราะผู้หญิงส่วนใหญ่มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมากกว่า หรือเพราะผู้หญิงนำมุมมองที่หลากหลายเข้ามาในกลุ่มนั่นเอง
รับชม TED Talk นี้ได้ที่

ทาง Impression Training ได้เปิดหลักสูตร Public Speaking like TED Talk (เคล็ดลับการพูดในที่สาธารณะสร้างพลังโน้มน้าวใจ)
เพราะ “เรา” เปลี่ยนได้จริง

เข้าชมหลักสูตรได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

Source by hrnote.asia
ted.com