วิธีทำให้พนักงาน บริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

วิธีทำให้พนักงาน บริการลูกค้าให้เป็นเลิศ

ได้รับเงินเดือน เป็นผลตอบแทน

การให้เงินเดือนพนักงาน การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรมันเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน

ในภาพขององค์กร ก็ควรมองให้มีความยุติธรรมในความสามารถของแต่ละคน และมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

เพราะถ้าหากพนักงานเขายังได้รับค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าความสามารถของเขา เมื่อมีโอกาส เขาก็จะจากไปอย่างรวดเร็ว

ต้องการแสดงความสามารถ

แน่นอนว่าคนทุกคนมิได้เก่งเท่ากัน มิได้มีความสามารถเท่ากัน แต่ทุกคนเขาก็อย่าทำอะไรดีดีแน่นอน การทำอะไรดีดีนั้น  มันจะทำให้องค์กรพัฒนาขึ้นไปด้วย พร้อมทั้งตัวเขาเองก็จะเก่งขึ้น และรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ได้ทำด้วย

โจทย์ขององค์กรก็คือ การเปิดโอกาส หยิบยื่นโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสในการคิด ในการแสดงความสามารถ อย่างที่เขาไม่เคยได้แสดงออกมาก่อน

ไม่ว่าจะเป็นการมีทักษะการเป็นผู้นำ ทักษาะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทักษะในการทำงานที่แปลกแตกต่างออกไป

ผมเคยอยู่บริษัทญี่ปุ่นอย่าง ISUZU MOTORS เขาให้คนที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ เมื่อทำงาน 2-3 ปีก็ย้ายไปอยู่ฝ่ายอื่น ในแบบที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลย

ดังเช่น

ฝ่ายจัดซื้อ ย้ายไปฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ฝ่ายจัดส่ง ย้ายไปฝ่ายบัญชี

รูปแบบงานที่แปลกแตกต่างแบบนี้ บริษัท TOYOTA และบริษัทญี่ปุ่นอื่นๆ ก็ใช้ รวมถึงเครือซิเมนต์ไทยด้วยเช่นกัน

มีชีวิตการทำงานที่มีความสุข

การทำให้พนักงานมีชีวิตการทำงานที่มีความสุขได้นั้น สิ่งที่องค์กรต้องตอบโจทย์ประการแรก ก็คือ ปัจจัยพื้นฐาน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม แสง อากาศ ห้องทำงาน โต๊ะทำงาน สภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เป็นต้น

เมื่อปัจจัยพื้นฐานดีแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือการทำให้เขามีความสุขมากขึ้น เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทำงาน การสร้างบรรยากาศการทำงาน การสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานร่วมกัน หรือการมีกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะๆ เพื่อมิให้พวกเขาได้คุยแต่เฉพาะเรื่องงานแต่เพียงอย่างเดียว

นี่คือตัวอย่ง แนวทงในการตอบคำถามที่จะทำให้พนักงานบริการดี ซึ่งมีหลักอยู่ 3 ประการ

ส่วนคำตอบในหลัก 3 ประการนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละท่าน แต่ละองค์กรจะเลือกไปใช้กันครับ