สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ…และบอกต่อ

สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าประทับใจ…และบอกต่อ

1. บุคลิกภาพของผู้ให้บริการ

– แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน (Full Uniform) ที่สะอาด รีดเรียบ สภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบที่กำหนด เครื่องประดับมีแต่พอเหมาะ สีสันไม่ฉูดฉาด ระมัดระวังเรื่องกลิ่นอับของเสื้อผ้าและรองเท้า

 

2. มารยาทของผู้ให้บริการ

– ทั้งการยืน, การเดิน, การนั่ง, การไหว้ , สีหน้าของผู้ให้บริการ, การส่งของให้ลูกค้า, การผายมือชี้จุดต่างๆ , การกล่าวทักทาย. การกล่าวคำขอโทษหรือคำขอบคุณ เป็นต้น

 

3. สถานที่ให้บริการ

– ควรรักษาความสะอาด แสงสว่างเพียงพอ เข้าไปแล้วรู้สึกสบาย ไม่ทึบและดูผ่อนคลาย อุณหภูมิไม่เย็นหรือร้อนจนเกินไป การตกแต่งให้เหมาะสมกับประเภทผลิตภัณฑ์ ทางเดินและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ หยิบจับง่าย มีหนังสือหรือนิตยสาร ที่ทันสมัยบริการ

 

4. ความถูกต้องในการให้บริการ

– พนักงานต้องมีความแม่นยำ ในข้อมูลที่จะนำเสนอลูกค้า พร้อมลำดับขั้นตอนการให้บริการที่ถูกต้อง หากลูกค้าต้องรอคอย ควรแจ้งสถานะให้ทราบเป็นระยะ