สิ่งที่พนักงานจะผูกพันกับบริษัท

สิ่งที่พนักงานจะผูกพันกับบริษัท

ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลัก 6 ข้อเหล่านี้

1. คุณภาพของงาน

งานนั้นทำให้พนักงานมีคุณค่าไหม ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จไหม มีความอิสระในการคิด ได้ตัดสินใจในหน้าที่ของตัวเองไหม หรือว่าโดนบังคับให้ทำ กลายเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อแลกกับเงินเดือน ตำแหน่งแค่นั้นหรือเปล่า ถ้างานนั้นมีความน่าสนใจ ท้าทาย และรักในงานที่ทำ พนักงานคนนั้นก็จะผูกพันกับองค์กร และอยู่อย่างมีความสุข

 

2. ผลตอบแทนที่เป็นธรรม

ผลตอบแทน เงินเดือน สวัสดิการ โบนัส กลายเป็นอีกปัจจัยที่พนักงานต้องการความเป็นธรรม คนที่ทำงานได้ดีมีผลงานมากกว่า ก็ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคนทำงานที่มีผลงานน้อยกว่า มีรางวัลเชิดชูเกียรติ ยกย่องพนักงานที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพ เราจะเห็นได้ว่า หน่วยงานบางแห่งแม้จะเล็กๆ แต่ก็จะมีการประกาศพนักงานดีเด่นให้คนอื่นเวลามาได้เห็น เพื่อเป็นการประกาศว่า คนนี้ เค้าทำงานดีนะ ยกย่องเค้าไว้ ให้เกียรติ ให้กำลังใจ และนอกเหนือไปจากนั้น ควรมีเงินพิเศษ เพื่อตอบแทนผลงาน และกลายเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นในองค์กร เลียนแบบบ้าง แต่ควรระมัดว่าจะกลายเป็นการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่นกันระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ก็ควรตรวจสอบด้วยว่า ไม่ได้รุนแรงจนถึงขั้นนั้น มิเช่นนั้น หายนะ จะมาเยือนองค์กร !!!

 

3. มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

หากองค์กรนั้น เปิดโอกาสให้เติบโต มองเห็นลู่ทางที่จะก้าวหน้า พนักงานก็อยากจะมีใจในการทำงาน มีความหวังว่า ฉันจะก้าวขึ้นไปเป็นหัวหน้าคน หรือว่า เติบโตขึ้น ได้เงินมากขึ้น มีความท้าทายมากขึ้น ในการทำงานแต่หลายบริษัทลืมคิดจุดนี้ไป ทำให้พลาดที่จะรักษาคนทำงานดีๆ เอาไว้ในองค์กร แล้วทำให้ต้องหาพนักงานคนใหม่ๆ เข้ามาแทนที่ตลอดเวลา เสียต้นทุน เวลา และความตั้งใจดีๆ ของคนทางานที่เป็นของจริง

 

4. สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมที่ดี เอื้อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีระบบการทำงานที่ชัดเจน สภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนานทำให้คนก็อยากทำงานด้วย ไม่ใช่ว่าอุปกรณ์สำนักงานก็ไม่พร้อม คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ หรือว่าถ้ามีก็เก่าเกินไป สภาพควรจะเอาไปเป็นตู้ปลามากกว่า มีสุนัขเดินกันเต็มออฟฟิศ (มีจริงๆ นะครับ) ไม่มีความมั่นคง ปลอดภัย เวลาฝนตกน้ำก็ไหลนองพื้น ไฟจะดูดวันไหนก็ไม่ทราบ ต้องรีบทำประกันชีวิตกันโดยด่วน ไม่เคยจัดการกันเลย ทำให้คนทำงานก็เบื่อหน่ายกับบรรยากาศแบบนี้ และหาทางที่จะออกไปอยู่กับองค์กรที่พร้อมกว่านี้ อันนี้รวมไปถึง สภาพแวดล้อมของเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ลูกน้องด้วย

 

5. แรงบันดาลใจและค่านิยมที่ดี

อันนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของผู้นำ ผู้บริหารพฤติกรรม ค่านิยมขององค์กร การสื่อสารภายใน ชื่อเสียงและการยอมรับในสังคมภายนอก สิ่งเหล่านี้มีผลต่อจิตใจของคนทำงานในองค์กรด้วยเหมือนกัน

 

6. สมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว

การสร้างสมดุลของการทำงานให้พนักงานได้รู้สึกว่า สามารถจัดสรรเวลาให้กับครอบครัว ชีวิตส่วนตัว และมีสัมพันธภาพที่ดีๆ กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานและเอื้อประโยชน์ในเชิงความผูกพันกันในเพื่อนร่วมงาน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันภายใน เป็นใครก็ไม่อยากจะลาออกหรอก ถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆ ดังนั้น สมดุลของการงานและชีวิตส่วนตัวเลยกลายเป็นโจทย์ที่ทางฝ่ายบุคคล ต้องหาทางทำให้พนักงานเกิดความผูกพันให้ได้

 

หนังสือ Work Smart Life Smile อัพเกรดการทำงานให้ชาญฉลาด