หลักการและแนวคิดของการเป็นผู้นำเสนอมืออาชีพให้คุณเป๊ะปังกว่าใคร

การนำเสนอ คือ การถ่ายทอดเนื้อหา สาระที่ผสมผสานกันระหว่าง ศิลปะการพูด กับ การแสดงข้อมูล ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม

– นำเสนอข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจน   

  ครบถ้วน
– ทำให้ผู้ฟังเข้าใจ
– ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์

เทคนิคการนำเสนอ

Start

 • อย่าออกตัว
 • เริ่มต้นให้น่าสนใจ
 • Stay
 • เทคนิคการยืน เดิน เก็บมือ
 • อย่าทานอาหารเยอะ ดูแลความสะอาดช่องปากทุกครั้งหลังอาหาร
 • ทำให้ผู้ฟังสนใจ มีส่วนร่วม เช่น มีช่วงแชร์ความรู้ มีกิจกรรม
 • ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง เป็นพวกเดียวกันกับผู้ฟัง
 • นำเสนอให้สั้น กระชับ ชัดเจน
 • Stop
 • สรุปจบให้น่าจดจำ ประทับใจ จำง่าย
 • ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ฟังคำวิจารณ์ หรืออ่านข้อ comment เพื่อนำมาปรับปรุงตัวเอง