อยากทำการตลาดที่จีนต้องใช้ Big Data

อยากทำการตลาดที่จีนต้องใช้ Big Data

จีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนประชากรมากติดอันดับโลกทำให้มีจำนวนข้อมูลอยู่อย่างกระจัดกระจายมหาศาล และตลาดจีนก็ยังเป็นที่หมายปองของหลาย ๆ คน แต่การจะเข้าไปทำตลาดในจีนก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก จีนเองมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากที่สุดในหลาย ๆ ด้าน และมีรูปแบบที่เฉพาะของตัวเอง ดังนั้น การจะทำตลาดในจีนให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องใช้เรื่องของข้อมูลหรือเทคโนโลยี Big Data เข้ามาช่วยอย่างปฏิเสธไม่ได้

 

การใช้ Big Data ก็เพื่อทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าแล้วนำมาพัฒนาต่อ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจลูกค้ามากที่สุด ซึ่งการที่แบรนด์ต่าง ๆ จะสามารถผลิตสินค้าที่เตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้านั้นต้องอาศัยข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคนั่นเอง

 

Big Data มีประโยชน์ในการทำการตลาด?

1. เสนอโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย เมื่อได้รับข้อมูลมากขึ้นก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอโฆษณาที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นตามไปด้วย

2. การค้นหามีความแม่นยำมากขึ้น ด้วยวิธีการค้นหา Semantic Search อาศัยเทคโนโลยี Big Data และ Machine Learning มาทำความเข้าใจเจตนาของแต่ละบุคคลและตามบริบทของคำ นอกจากทำให้การค้นหาง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้พัฒนาความพึงพอใจของผู้ใช้มากขึ้นด้วย

3. ได้ข้อมูลตรงใจลูกค้า การนำ Big Data มาใช้ประมวลผลจะทำให้เข้าถึงลูกค้าและนำเสนอข้อมูลได้ตรงใจมากที่สุด

4. การผสานกันของมนุษย์และเทคโนโลยี ด้วยข้อมูลอันมหาศาลที่มนุษย์อาจไม่สามารถวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ทั้งหมดคงต้องอาศัยเทคโนโลยี แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของระบบต่าง ๆ ก็ยังต้องสั่งการด้วยมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นผู้ดึงสรุปจากข้อมูลจำนวนมหาศาลนั้น จึงปฏิเสธการทำงานร่วมกันของมนุษย์และเทคโนโลยีไม่ได้

 

ปัจจุบันในจีนเองมีบริษัทที่สามารถให้คำแนะนำในเรื่องของข้อมูลด้านการตลาด โดยใช้ Big Data ที่บริษัทมีอยู่มาช่วยวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนอย่างแท้จริง เช่น TMIC ซึ่งเป็นบริษัทนวัตกรรมด้านการค้าปลีกของ Tmall ที่ใช้ Big Data ช่วยให้แบรนด์ต่างประเทศสามารถทำตลาดในประเทศจีนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย หรือ Huawei เองก็มี Huawei FusionInsight ระบบ Big Data Software ที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หากจะทำตลาดในจีนจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยี เพราะจีนนั้นก้าวหน้าในเรื่องของ Big Data โดยเฉพาะของ e-commerce เป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการบริโภคของชาวจีนก็มีอัตราที่สูงจนไม่อาจมองข้ามไปได้ หากใครสนใจลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยได้ตัวเอง ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน