เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่คนทำงานควรรู้

ไม่ว่าจะทำงานมากี่ปีแล้วก็ตาม หากได้ยินคำว่าได้เลื่อนตำแหน่ง ไม่เพียงแต่จะดีใจ แต่คนทำงานยังรู้สึกภูมิใจด้วยว่าการทำงานของตัวเองนั้นถูกใจเจ้านาย จนเจ้านายเลื่อนขั้นให้ ทำให้พนักงานมีกำลังใจทำงานต่อไปได้อีกหลายปี การทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ย่อมแสดงถึงศักยภาพที่คนทำงานคนหนึ่ง ๆ จะมี แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนั้น ย่อมมาพร้อมกับความสามารถที่สูงขึ้น และรวมถึงความคาดหวังที่เจ้านายมีต่อตัวเราด้วย

          การเลื่อนตำแหน่งนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว แตกต่างกันไปตามองค์กรว่าจะมีกติกาว่าอย่างไร แต่โดยทั่วไปแล้ว ก็จะดูจากความสามารถในการทำงานเป็นหลัก หากทำงานมีผลงานดีมาก โอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นก็จะมีมากขึ้น แต่บางบริษัทก็อาจจะดูจากอายุการทำงานประกอบกันด้วย เช่น พนักงานจะได้รับการพิจารณาให้เลื่อนตำแหน่งเมื่อทำงานครบ 5 ปี หรือมากกว่านั้น ก็แล้วแต่ว่าบริษัทจะกำหนดไว้ว่าอย่างไร

          การเลื่อนตำแหน่งไม่เพียงแต่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองทำงานดี และมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นการการันตีความสามารถของพนักงานเองด้วย และเป็นโอกาสที่จะได้ปรับขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งนั้น จะทำให้เราได้ทำงานที่ท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เราจึงต้องมาทำความเข้าใจกันว่าก่อนที่จะมีการเลื่อนตำแหน่งนั้น บริษัทจะพิจารณาจากอะไรบ้าง แล้วเราเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการปรับตำแหน่งแล้วหรือยัง

1. ความสามารถในการทำงาน

          การพิจารณาเลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาจากความสามารถ และศักยภาพในการทำงาน เป็นการพิสูจน์ความสามารถของพนักงานเป็นหลัก หากพนักงานทำงานดี ก็จะได้รับการพิจารณาให้ทำงานที่ตรงกับความสามารถ และท้าทายมากขึ้น แต่ขณะเดียวกัน พนักงานก็ต้องใช้ความสามารถที่มีทำงานไม่ให้ผิดพลาด เพราะต้องผิดชอบสูงขึ้นตามตำแหน่งงาน และอาจจะถูกคาดหวังจากเจ้านายมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น คนที่มีความพร้อมมากที่สุดเท่านั้น จึงจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว ก็จะทำให้เรารู้สึกล้มเหลวในการทำงานได้ หากไม่สามารถรับมือกับภาระในการทำงานในตำแหน่งใหม่ได้

2. อายุงานและประสบการณ์ในการทำงาน

          การเลื่อนตำแหน่งโดยวิธีนี้  พิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นหลัก โดยพนักงานคนนั้นต้องเป็นบุคคลที่ได้ทำงานอยู่ในองค์การนั้นมาเป็นเวลานาน และมีความสามารถโดดเด่นจนเป็นที่จับตามอง หรือมีความสามารถมากพอที่จะก้าวขึ้นไปทำงานในตำแหน่งที่สูงกว่าที่ทำอยู่เดิม การปฏิบัติงานเป็นเวลานานย่อมมีความรอบรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก ทำให้ได้รับการตอบแทนด้วยการเลื่อนตำแหน่ง สิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ผลการทำงานหนักของเรา การเลื่อนตำแหน่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่บริษัทจะตอบแทนความจงรักภักดีของพนักงาน ที่ทำงานและอยู่กับบริษัทมาเป็นเวลานาน

3. ผลงานเป็นที่น่าประทับใจ

          แม้ว่าจะไม่ได้ทำงานอยู่กับบริษัทเป็นเวลานาน แต่การที่คนทำงานสามารถทำผลงานได้โดดเด่น แม้จะเพิ่งทำงานได้เพียงไม่กี่เดือนก็ตาม พนักงานก็มีสิทธิที่จะได้รบการเลื่อนตำแหน่งได้ หากสามารถทำให้เจ้านายรู้สึกประทับใจกับผลงานที่ผ่านมา หรือสามารถทำให้ผลประกอบการของบริษัทสูงขึ้นอย่างโดดเด่น แม้ว่าอายุงานจะไม่มาก แต่มั่นใจได้เลยว่าเราจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างแน่นอน เกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งโดยดูจากผลงานนี้ ถูกนำมาใช้ในการเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน เพราะเป็นการเลื่อนตำแหน่งที่เป็นเหตุเป็นผล ใช้ความสามารถของตัวเองเป็นหลัก

          การเลื่อนตำแหน่ง ไม่ได้เป็นการเลื่อนคนทำงานที่ทำจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจขององค์กรที่มีต่อพนักงาน ให้พนักงานได้ทำหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น