เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการบรรยายให้คุณเป็นมืออาชีพ

 

เทคนิคการใช้อุปกรณ์ในการบรรยายให้คุณเป็นมืออาชีพ

  • ไม่ควรจับไมโครโฟนสองมือ
  • ห้ามเคาะไมโครโฟน
  • ไม่เล่นสายไมโครโฟน
  • ระยะปากกับไมโครโฟนเหมาะสม เทคนิค: ให้ใช้กำปั้นคั้นระหว่างไมค์กับปาก จะเป็นความห่างที่เหมาะสม
  • คุมเสียงไมค์ให้เหมาะสม เทคนิค: ถ้านำไมค์ไปใกล้ปาก และใช้เสียงเบา จะเป็นการเพิ่มความน่าสนใจของการนำเสนอ ในขณะเดียวกัน ถ้านำไมค์ใกล้ปากและเสียงดัง จะใช้เพื่อควบคุมคนจำนวนเยอะๆ และเสียงดัง
  • คลิปไมค์ ควรถอดก่อนไปห้องน้ำ หรือพักผ่อน
  • Pointer ควรชี้ให้ถูกจุดที่ต้องการจะเน้นเนื้อหา