เทคนิควิธีการสื่อสารทางบวกแบบโลกสวย

 

  • การบอกความรู้สึกนึกคิดของตนเอง หรือ I Message เป็นการสื่อสารที่ทำให้ อีกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไร เช่น พูดว่า “ฉันคิดว่าคุณ ทำงานหนักมากน่าจะหาเวลาไปพักผ่อนกับครอบครัวบ้าง” แทนที่จะพูดโดยใช้ You Message เช่น “คุณนี่หายใจเข้าหายใจออกก็มีแต่งานอย่างเดียว” เป็นต้น
  • สื่อสาร 2 ทาง (Two-way Communication) คือ นอกจากจะเป็นการสื่อสารจากเราไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง แล้ว การให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสโต้ตอบกลับมา จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนกัน ทำให้เกิด ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันมากขึ้น
  • มีการแสดงความชื่นชมและขอบคุณกันเช่น การชมลูก เมื่อลูกช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น รวมทั้งให้กำลังใจกัน เมื่อสมาชิกในครอบครัวประสบปัญหา บางอย่างในชีวิต
  • คำพูดและการกระทำควรสอดคล้องกัน เช่น สอนให้พนักงานมาทำงานตรงเวลา แต่ตัวเองมาสาย
  • ใช้คำพูดเชิงบวกที่ให้เกียรติกัน เช่น เพื่อนร่วมงานพูดขอให้ช่วยงาน แทนที่จะพูดว่าไม่มีทางช่วยคุณหรอก เปลี่ยนเป็น ขอผมทำงานตรงนี้ซักครู่แล้วจะไปช่วยครับ
  • ใช้คำพูดชัดเจนและเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ต้องการสื่อสาร เช่น เมื่อจะส่งงาน แทนที่จะบอกว่า จะส่งให้ครับ เป็น จะส่งให้ภายใน 5 โมงเย็นวันนี้ครับ
  • หลีกเลี่ยงการสื่อสารทางลบ ได้แก่ การใช้สีหน้าบึ้งตึง เฉยเมย เย็นชา การ ใช้วิธีเงียบไม่พูดเพื่อ หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง การพูดที่คลุมเครือไม่ชัดเจนซึ่งอาจทำให้เกิด ความเข้าใจผิดได้ และการพูดที่มีลักษณะสั่งสอน ติเตียน ประชดประชัน