เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”

เป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal”

หลายๆ ครั้งที่เราไม่สามารถประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นเพราะเราทำไม่ได้ ไม่ใช้เพราะเราไม่มีสมรรถภาพ แต่เป็นเพราะเป้าหมายมันผิดพลาดตั้งแต่แรก

คล้ายๆ กับที่หลายๆ คนบอกว่าอยากเป็นคนรวย แต่ก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าไอ้ที่ว่าอยากรวยนั้นหน่ะ จะต้องมีเงินมากน้อยสักเท่าไหร่ บางคนจึงไม่รู้ว่าจะต้องเก็บเงินในแต่ละเดือนแต่ละปีสักเท่าใดจึงจะพอสำหรับตนเอง ทำให้เอาไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายจนไม่สามารถจะเป็นคนรวยกับเขาได้เสียที

แต่ที่อาจจะดูเป็นเหมือนตลกร้ายยิ่งกว่านั้นคือหลายๆ คนใช้เวลาและกำลังส่วนใหญ่ของชีวิตในการพยายามหาเงินไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้จำนวนที่แน่นอนว่าเท่าไหร่ จนกลายเป็นความไม่พอ และหลงลืมการให้เวลากับการดูแลตัวเอง เปรียบเสมือนการวิ่งที่ไม่เห็นเส้นชัย และกว่าจะรู้ตัวว่าตนเองไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองมากมายขนาดนั้น ก็ต่อเมื่อล้มหมอนนอนเสื่อไม่มีโอกาสได้ใช้เงินที่หามานั้นได้อย่างที่ใจปราถนาเสียแล้ว

เช่นเดียวกับการปรับความคิดหรือ การปรับพฤติกรรมทางสุขภาพของเราที่ทุกวันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เพราะพวกเราส่วนใหญ่มัวไปตั้งเป้าหมายของตัวเราแค่เพียงแต่ว่า “เราอยากมีสุขภาพดี” ซึ่งเราเองก็คงมองเห็นกันบ้างแล้วว่าพลังแห่งความสำเร็จของมันช่างแตกต่างจากเป้าหมายอย่าง “เราอยากมีสุขภาพที่ดี ด้วยการลดน้ำหนัก ลงอย่างน้อย 10 กิโลกรัม ภายในระยะ 5 ปี ด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน” ซึ่งพลังตรงนี้เองที่จะส่งผลที่แตกต่างของโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต

ซึ่งเป้าหมายในตัวอย่างที่ผมกล่าวมานั้น ผมไม่ได้กล่าวมาเองลอยๆ แต่เป้นหลักการสร้างเป้าหมายในชีวิตที่เรียกว่า “SMART Goal” ซึ่งกล่าวถึงหลักการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่ดีนั้น จะมีลักษณะขององค์ประกอบทั้งหมด 5 ส่วนคือ

S (Specific) เป้าหมายมีความชัดเจน รู้ว่าเราต้องการอะไร

M (Measurable) สามารถวัดผลได้ สามารถรู้ได้ว่าใกล้ถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง

A (Attainable) รู้วิธีการว่าทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายของเรา

R (Realistic) มีความสมเหตุสมผล สามารถเกิดขึ้นได้จริง

T (Timely) มีขอบเขตของระยะเวลาที่แน่นอน

ซึ่งหลักการนี้สามารถใช้ได้กับการสร้างเป้าหมายในชีวิตของเราเองได้ทุกเรื่อง ทั้งเป้าหมายการทำงาน เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายเกี่ยวการเรียน และแน่นอนไม่เว้นแม้แต่เป้าหมายทางด้านสุขภาพเหมือนอย่างในตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูเบื้องต้น

ดังนั้นเราเองน่าจะลองย้อนกลับมาดูก่อนสิว่า เป้าหมายทางสุขภาพที่เราเองตั้งไว้แต่เดิมนั้น มันครบถ้วนตามหลัก “SMART Goal” นี้แล้วหรือยัง ถ้ายังเราก็ควรมาพิจารณาว่าเรายังขาดองค์ประกอบในด้านใด เราจะได้มาพยายามค่อยๆ หาองค์ประกอบนั้นไปด้วยกัน ค่อยๆ หาองค์ประกอบของเป้าหมายสุขภาพของเราเองไปทีละชิ้น ทีละชิ้น จนกว่าจะครบองค์ประกอบทั้ง 5 ด้าน ในที่สุดซึ่งหลังจากตั้งเป้าหมายทางสุขภาพที่สมบูรณ์ ผมเชื่อว่าคุณเองก็จะเริ่มมองเห็นหนทางของความสำเร็จของคุณเองไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป

credit : entraining.net