แชร์วิธีการสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังประทับใจไม่รู้ลืม

 

แชร์วิธีการสร้างความประทับใจให้ผู้ฟังประทับใจไม่รู้ลืม

  • ยิ้มแย้ม มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ฟัง เป็นกันเอง
  • สร้างความเป็นกันเอง ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกัน
  • ย่อเนื้อหาให้สั้น กระชับ จำง่าย เข้าใจง่าย
  • มีการใช้น้ำเสียง ท่าทางสื่ออารมณ์ประกอบให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วม
  • สร้างบรรยากาศเชิงบวกตลอดการนำเสนอ เช่น มีการปรบมือให้กันและกัน มีคำชมผู้ฟังตลอดเวลา