งานเก่ง present ตอนนำเสนอผลงานต้องเก่งกว่า

ในการทำงานนนั้น เราเข้าใจในเนื้องาน ทำงานเก่งเป็นเรื่องที่ดี แต่อีก 1 ทักษะที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงานได้นั่นคือ ทักษะการ Present ซึ่งหลายท่านประสบปัญหาการ Present ให้ดูมืออาชีพ น่าสนใจ น่าเชื่อถือ เราจะทำอย่างไรให้การ present ของเรานั้นเป็นมืออาชีพ ไปดูกัน

  1. มั่นใจ
  2. รู้เนื้อหาที่เราจะพูด
  3. สังเกตท่าทางของคนฟัง
  4. จัดสรรเวลา
  5. ตอบคำถามให้ได้