3 ทักษะ (ทางอารมณ์) ต้องมีในการทำงาน

ใครบอกกันว่า ทักษะด้านความรู้สำคัญมากที่สุดต่อการทำงาน แต่จริงๆ แล้ว ทักษะด้านอารมณ์ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน และทักษะด้านนี้มีอะไรบ้างที่จำเป็นมากกับการทำงานในปัจจุบัน ไปดูกัน…

                     3 ทักษะ (ทางอารมณ์) ที่ต้องมีในการทำงาน

                                                                      1. ทักษะจัดการกับความเครียด
สังคมปัจจุบันที่ต้องแข่งขัน และเร่งรีบตลอดเวลา ย่อมทำให้คนทำงานในยุคนี้ มีความกดดัน และเกิดความเครียดค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ตาม ถ้ายิ่งเครียดมากก็ยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา การรู้จักดูแลอารมณ์ จัดการกับความเครียดของตัวเองจึงสำคัญ กรมสุขภาพจิต แนะนำ 4 วิธี จัดการความเครียด คือ

– หลีกเลี่ยง : ถอยห่างออกมาจากสภาพแวดล้อม หรือคนที่ทำให้เครียด ไม่พูดเรื่องที่ทำให้เครียด

– ปรับเปลี่ยน : หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็พยายามปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้เครียด ลองบอกความรู้สึกต่อคนนั้นด้วยความนุ่มนวลและจริงใจ ส่วนงาน ก็ควรจัดการเวลาทำงานให้ดี

– ปรับตัว   : ถ้าเปลี่ยนสิ่งที่ทำให้เครียดไม่ได้ก็ปรับตัวเข้ากับมันไปเลย มองปัญหาในมุมใหม่ และให้เป็นด้านดี

– ยอมรับ : ถ้าหลีกเลี่ยง หรือปรับเปลี่ยนไม่ได้ การยอมรับปัญหาดีที่สุด และทำความเข้าใจว่า ทุกคนมีพื้นฐานทางอารมณ์ต่างกัน คิดซะว่ามันคือบททดสอบ พูดระบายกับคนครอบครัว เพื่อนสนิท และการให้อภัยจะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้

การทำงาน

                                                                        2. การสื่อสาร
การสื่อสารไม่ใช่แค่พูด หรือบอกออกไปเท่านั้น แต่ต้องสื่อสารอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เป็นกลาง และควรยืดหยุ่น เหมาะสมกับคนทุกวัย และต้องสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีตามมา

                                                                       3. การรับมือกับความไม่แน่นอน
นั่นคือการรู้จักควบคุมสติ และความคิด เพื่อไม่ให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด หรือชั่ววูบ การรู้จักควบคุมอารมณ์ จะช่วยให้ตัดสินใจอย่างมีสติ และรอบคอบมากขึ้น แน่นอนว่า เราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น

เห็นไหมล่ะว่า การมีทักษะทางอารมณ์เป็นเลิศ มีส่วนสำคัญในการทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคตได้นะ ยังไงก็อย่าลืมดูแล และจัดการอารมณ์ของตัวเองให้เป็นไปอย่างคงที่ พอดีและพอเหมาะด้วยนะคะ