6 Soft Skills ที่คนทำงานควรมีเพื่ออัพสกิลให้งานปังทั้งปี

‘Soft Skills’ คือ ลักษณะอุปนิสัย และทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะ ที่ช่วยให้คุณสามารถทำงานและสื่อสารกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะส่วนใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ แต่บางประเภท ก็เป็นสิ่งที่มีมาแต่กำเนิด

ทักษะด้าน Soft skill เป็นสิ่งควรมีทุกคน เพราะเป็นสกิลที่ AI ยังแทนที่ได้ยากและทุกคนสามารถฝึกฝนได้ ไม่เหมือนทักษะด้าน Hard skill บางอย่างในอนาคตสามารถใช้ AI ทำแทนได้ แถม Soft skill นี้ยังจำเป็นต้องใช้ไปตลอดชีวิต ไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบตัวอีกด้วย

การบริหารเวลา (Time Management)  คือ การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลาในการ ทำงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ในยุคที่การแข่งขันสูงและต้องแข่งกับเวลา และไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบริหาร เท่านั้นที่จะสามารถบริหารเวลา ทุกคนก็สามารถทำได้

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การช่างสังเกตุ การเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ และหมั่นเสพข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ เป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ออกมา ทางเลือกใหม่ การแก้ปัญหา แนวทางใหม่ ในแบบที่แตกต่างกันไป

ทัศนคติการคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ทัศนคติการคิดแบบเติบโตชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง ทัศนคติที่เชื่อว่าสมองของมนุษย์ทุกคนพัฒนาได้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ความสามารถและสติปัญญาเป็นเรื่องของพรแสวง คนที่มีกรอบความคิดแบบเติบโตจะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เท่าไหร่ และเชื่อว่า ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร ก็นำไปสู่การพัฒนาได้เสมอ

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) การตีความ เข้าใจ และสามารถจัดการอารมณ์ของตนและผู้อื่นได้ เป็นเรื่องของการควบคุมสติอารมณ์ภายใต้ความกดดัน การช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจ และการเข้าใจว่าพฤติกรรมของคุณส่งผลกระทบต่อคนแวดล้อมของคุณได้อย่างไร

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill) ทักษะการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน รวมถึงการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดอีกด้วย ทักษะการสื่อสารนี้เปรียบเหมือนตัวเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ให้สามารถสื่อสารเข้าใจกัน และสื่อสารเรื่องที่มีข้อมูลแง่ลบได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้การทำงาน

การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Problem Solving and Decision Making)

คือ การแก้ไขปัญหา ค้นหาสาเหตุจาก ความสัมพันธ์ ของปัจจัยต่างๆ เพื่อแก้ไข ไม่ให้เกิดความผิดปกติซ้ำๆ ซึ่งในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้ ทุกคนต่างเผชิญกับปัญหาต่างๆ ในการทำงานและในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง

ทาง Impression Training ได้เปิดหลักสูตรที่จะช่วยให้คุณมี Soft Skills แบบครบทุกด้านเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เข้าชมหลักสูตรได้ที่ https://www.impressionconsult.com/i/training/

ดูหลักสูตรอบรม In-house Training ได้ที่ : https://www.impressionconsult.com/i/
ดูหลักสูตรเรียนผ่าน Platform Online ได้ที่ : https://imp-online.com

สนใจหลักสูตร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : @impressiongroup (มี@ด้วย)

 

Link : https://lin.ee/iyrg0uD
TEL : 081-988-9979 / 091-730-8979

THE IMPRESSION GROUP
TRAINING – TEL. 02-9217921 , 085-502-7921 , 090-952-0441
CONSULT / SURVEY / AUDIT – TEL. 081-104-8424