6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม เมื่อมี 6P

P-Positive Thinking

การมีทัศนคติเชิงบวก หรือ การมองโลกในแง่ดี ตัวนี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเรา คงไม่ดีแน่ๆ ถ้าน้องๆ เจองานที่ยากๆ แล้วท้อแท้ตั้งแต่แรก

P-Peacepul Mind

คือ การมีจิตใจที่สงบ เยือกเย็น อยู่แบบไม่อิจฉาริษยาผู้อื่น “จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว”

P-Patient

ความอดทน ข้อนี้จะสอดคล้องกับ P-Peacepul เพราะการที่เราจะมีจิตใจที่สงบได้นั้น เราต้องใช้ความอดทน และ อดกลั้น จำไว้ว่า ไม่มีใครมี่จะตรงใจเราทุกเรื่อง และในการทำงานเราจะเจอคนมากมาย เราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนอื่นได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเอง ในการรับมือกับคนพวกนี้ได้

P-Punctual

การเป็นคนตรงต่อเวลา เรื่องนี้เราถูกให้ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งการเข้าเรียน การส่งการบ้าน สิ่งพวกนี้สอนให้เรารู้จักบริหารเวลา การตรงต่อเวลาเป็นพื้นฐานของคนที่มีระเบียบวินัย

P-Polite

สุภาพ อ่อนโน้มถ่อมตน จะทำให้ผู้อื่นรักใคร และอยากจะช่วยเหลือ ไม่เกี่ยวที่ตำแหน่งสูงกว่า หรือ  ต่ำกว่า ยิ่งคนที่มีตำแหน่งสูง ควรมีความสุภาพน้อมโน้ม เพื่อที่ผู้อื่นจะได้มีความเกรงใจ และเคารพนับถือ

P-Professional

สุดท้ายคือ ความเป็นมืออาชีพได้การทำงาน ตำแหน่งของเรามีหน้าที่อะไร ควรรู้หน้าที่ของตนเอง และเป็นผู้เชียวชาญด้านนั้นๆ ขยันแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และฝึกฝนเพื่อให้งานออกมาดีที่สุด

6P ที่พูดถึงนี้ คือ หลักการในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ น้องๆ ที่เรียนอยู่อาจปรับใช้กับการเรียนก็ได้ หน้าเดินตามหลักการ 6P บวกกับ ความเสมอต้นเสมอปลาย รับรองว่า หน้าที่การงานรุ่งแน่นอน !!