7 ความลับไขกุญแจสู่ Digital Marketing Strategies

7 ความลับไขกุญแจสู่ Digital Marketing Strategies

Digital Marketing หรือ การตลาดยุคใหม่ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับการตลาดแบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและวัดผลได้ชัดเจนมากขึ้น ผ่าน Tools หรือเครื่องมือต่างๆ

ซึ่งในปี 2018 ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปเพราะมีหลายๆ องค์กรเริ่มให้ความสนใจหรือใช้การทำการตลาดแบบนี้แล้ว ดังนั้นสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้คือการเรียนรู้เครื่องมือต่างๆ และเริ่มวางแผนกลยุทธ์แต่ละช่องทางเพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

วันนี้เราลองมาดูวิธีสร้างกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในยุค Digital Marketing กันดีกว่า

1.Build your Buyer personas :

ก่อนการสร้างกลยุทธ์หรือการขายสินค้าอะไร คุณต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใคร ไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ เราควรจะเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผนหรือสร้างกลยุทธ์ในการทำการตลาดให้ตรงกับเป้าหมาย ซึ่งการสร้าง Buyer personas คือ การสร้างตัวตนของลูกค้าผ่านการเก็บข้อมูล การทำวิจัยตลาด เพื่อกำหนดเป้าหมายต่อไป

รูปภาพจาก pexels

2. Evaluate your existing digital marketing channels and assets :

พิจารณาช่องทางที่ใช้ในการทำ Digital Marketing และเงินทุน ว่าสื่อหรือแพลตฟอร์มที่คุณใช้ในการทำการตลาดเหมาะสมกับเป้าหมายของคุณหรือไม่ สื่อหรือแพลตฟอร์มเหล่านี่จะมีค่าใช้บริการซึ่งต้องประเมินค่าใช้จ่ายว่าคุ้มค่าหรือไม่ในแต่ละการลงทุน

3. Identify your goals & the digital marketing tools you’ll need :

เมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้วต้องเลือกเครื่องมือมาใช้ตามแต่รูปแบบของเป้าหมายและการดำเนินการ เพื่อการวัดผลและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ยกตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้วัดผลในการทำ Digital Marketing เช่น Hubspot ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำ Digital Marketing คอยรวบรวมข้อมูลต่างๆ และวัดผลออกมาเป็นค่าสถิติให้คุณวัดผลอย่างแม่นยำ ซึ่งก็มีค่าใช้บริการตัวเครื่องมือด้วยเช่นกัน

รูปภาพจาก pixabay

4. Audit and plan your owned media :

สื่อหรือแพลตฟอร์มของตัวเองเป็นหัวใจสำหรับ Digital Marketing ที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้า ทั้งหน้าเว็บไซต์ คำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาโฆษณา ต่างๆ ต้องกำหนดเนื้อหารูปแบบและหมั่นตรวจสอบและปรับปรุงกลยุทธ์ในการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตลาด

5. Audit and plan your earned media :

การตรวจสอบและวางแผนสำหรับสื่อหรือเครื่องมือที่เราได้รับมา จะช่วยทำให้เราทราบว่าเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งใด จากการดูข้อมูลเข้าชมของลูกค้าภายในหน้าเว็บว่ามาจากไหน สื่อใดทำให้ลูกค้ากดเข้ามาในส่วนนี้ เพื่อหาส่วนที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเพื่อช่วยให้เห็นว่าหน้าเพจหรือเนื้อหาส่วนใดได้รับความสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่นการใช้ Google Analytic ซึ่งทางกูเกิลเปิดให้ใช้ฟรี ในการตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้จากข้อมูลที่ได้ จะทำให้เราสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวางแผนให้เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา

6. Audit and plan your paid media :

การตรวจสอบสื่อที่เราเสียไปในการทำโฆษณา เพื่อหาสิ่งที่คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราเสียไปในแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง หากสื่อใดให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเราอาจจะพิจารณาวางแผนเพื่อหาสาเหตุหรือเลือกลงทุนในสื่อนั้นให้น้อยลง และให้ความสำคัญกับสิ่งที่สร้างผลตอบแทนให้เราได้ดีกว่า

7. Bring it all together :

นำองค์ประกอบที่ได้มาจากทุกขั้นตอนมารวมกันแล้วนำมาสร้าง Digital Marketing Strategies ที่เหมาะสมกับรูปแบบหรือเป้าหมายขององค์กรของคุณ