7 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ

หลายคนอาจสงสัยว่า ทำไม ทั้งที่ทำงานมาก็สักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสักที  เราได้รวบรวม 7 เคล็ดลับการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ ไปดูเลย

D – Defect หาจุดอ่อนเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ดีขึ้น

E – Energetic กระตือรือร้นทำงานใหม่ๆ ที่ท้าทาย

V – Virtue มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ต่อตนเองและองค์กร

E – Effort พยายาม อดทน และเรียนรู้อยู่เสมอ

L – Love รักและ สนุกไปกับงานที่ได้ทำ

O – Opinion รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

P – Positive Thinking มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน