7 เทคนิคทำงาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในที่ทำงาน

7 เทคนิคทำงาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในที่ทำงาน

ทุกคนคงอยากไปทำงานทุกวันอย่างมีความสุข ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสำเร็จ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราต้องมีความมั่นใจในการทำงาน เราสามารถสร้างความมั่นใจในการทำงานได้จากการมีเทคนิคทำงานที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดีและรู้จักพัฒนาตัวเองในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ

smiling-businesspeople-having-a-business-meeting_1098-2313

1.  วางแผนการทำงาน ถือเป็นหนึ่งเทคนิคทำงานที่สำคัญมาก การวางแผนที่ดีก็เหมือนเป็นแผนที่ในการทำงานให้เราเดินไปตามแผนนั้นได้อย่างเหมาะสม และต้องฝึกฝนทักษะการสื่อสารที่ดี ในการสื่อสารแผนการทำงานของเราให้กับผู้ร่วมงานทราบด้วย

2.  หาที่ปรึกษาที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดีจะทำให้เรามีหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานที่ดี คนเหล่านี้จะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในการพัฒนาตัวเองให้เกิดความมั่นใจขึ้นได้ เพราะไม่มีใครเก่งหรือรู้ไปทุกเรื่องแน่นอน เราอาจได้แลกเปลี่ยนเทคนิคทำงานที่แปลกใหม่กับคนเหล่านี้ก็ได้

3.  เน้นจุดเด่น ปรับปรุงจุดด้อย เรื่องใดที่เราทำได้ดีเราก็ควรทำดีให้สุด ๆ ไปเลย เพราะเป็นความถนัดของเราอยู่แล้ว ส่วนเรื่องที่เราไม่ถนัดเราก็ควรหาความรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเอง ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ เช่น หากทักษะการสื่อสารของเราไม่ดี ต้องฝึกพูดให้มากขึ้น สื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ การสื่อสารที่ดีไม่ได้หมายถึงต้องพูดเยอะ พูดมาก พูดสิ่งที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ถือเป็นการพัฒนาตัวเองอีกทางหนึ่งด้วย

worker-with-sunglasses-and-briefcase_1139-209

4. หมั่นหาความรู้ใส่ตัว เทคนิคทำงานจากหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน อ่านหนังสือหรือบทความ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำมาใช้พัฒนาตัวเองในเรื่องต่าง ๆ ได้ ทำให้เรามีความรู้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนรอบข้างได้อย่างมั่นใจมากขึ้น เป็นการเสริมทักษะการสื่อสารของเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ

5.  จริงใจกับคนรอบข้าง ช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสทำให้เรารู้คุณค่าของตัวเอง แลกเปลี่ยนเทคนิคทำงานดี ๆ ของเรากับเพื่อนร่วมงานบ้าง บางคนพูดไม่เก่งมีทักษะการสื่อสารที่ไม่ดี ขอแค่พูดหรือทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความจริงใจ คนรอบข้างเขาสัมผัสความรู้สึกนี้ได้อย่างแน่นอน

6.  รู้จักแต่งตัวเพิ่มความมั่นใจ การแต่งกายจะเป็นเทคนิคทำงานที่ดีอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริม ความมั่นใจในที่ทำงานให้กับเรา เลือกชุดทำงานและรองเท้าให้เหมาะกับตัวเรา เรื่องเหล่านี้ เราสามารถพัฒนาตัวเองกันได้ทุกคน การแต่งกายถือเป็นทักษะการสื่อสารอย่างหนึ่งเป็นการให้เกียรติผู้ที่เราไปพบและสถานที่ทำให้เขาเกิดความประทับใจ ส่วนตัวเราก็มีความมั่นใจในการติดต่อการงานมากขึ้น

7.  ดูแลตัวเองในทุกเรื่องในทุกเรื่อง ทั้งภายนอกและภายใน เทคนิคทำงาน คือ หาเวลาออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาความสะอาดทุกส่วนของร่างกายและเสื้อผ้า ทานอาหารที่มีประโยชน์ ร่างกายและจิตใจที่สะอาดผ่องใสจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในที่ทำงานให้กับเราได้

การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในที่ทำงานให้เราได้ จะทำให้เราทำงานได้ดี มีความสุขและประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน