8 นิสัยแบบนี้แหละที่ฉุดรั้งให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่

8 นิสัยแบบนี้แหละที่ฉุดรั้งให้การทำงานของคุณย่ำอยู่กับที่

การสร้างเป้าหมายอันคุณค่าให้แก่พนักงานภายในองค์กร หรือ EVP (Employer Value Proposition) นั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบที่คล้ายกับ “ข้อตกลง” เช่น การระบุสิ่งที่นายจ้างต้องการหรือคาดหวังจากพนักงาน พร้อมกับผลตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ

Highlight
 • EVP (Employer Value Proposition) นั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน
 • นโยบาย EVP ที่เข้มแข็ง จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างก้าวกระโดด
 • องค์กรที่มี EVP ชัดเจนจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้สมัคร
 • EVP มีผลแง่บวกต่อผลประกอบการเป็นอย่างมาก

.

 “EVP คือ การระบุสิ่งที่นายจ้างคาดหวังจากพนักงาน

พร้อมกับผลตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้เมื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ” 

.

ในปัจจุบัน บทบาทของลูกจ้างที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขากลายเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กร หรือแม้แต่ไอเดียที่น่าสนใจก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจสร้างโครงการใหญ่ ๆ ได้ ซึ่งการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงความเห็นนั้น เป็นการสร้างความรู้สึกเชิงบวกต่อองค์กร

นโยบาย EVP ที่เข้มแข็ง จะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างก้าวกระโดด และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเหล่าผู้มากฝีมือที่ทุ่มเทให้กับองค์กร ซึ่ง The Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) ได้นิยามสิ่งเหล่านี้ไว้ว่า “การสร้างคุณค่าให้กับพนักงาน จะสะท้อนถึงสิ่งที่องค์กรต้องการ ตลอดจนสิ่งที่องค์กรเสนอให้ในฐานะนายจ้าง”

.

 “ขั้นตอนในการสร้าง EVP ที่ชัดเจน

จะทำให้บรรดาผู้สมัครเจ๋ง ๆ เลือกบริษัทคุณ” 

.

ขั้นตอนในการสร้าง EVP ที่แข็งแกร่ง

 1. ทำแบบสำรวจโดยเน้นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร เช่น พนักงานทั้งหลาย โดยถามคำถามด้านความคาดหวังต่อองค์กร สาเหตุที่พวกเขาเลือกองค์กร และสาเหตุที่จะทำให้พวกเขาออกจากองค์กร
 2. ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากพนักงานปัจจุบัน อดีตพนักงาน แคนดิเดทที่ได้สัมภาษณ์ ผู้จัดหาคน หรืออื่น ๆ เพื่อนำมาสร้างเกณฑ์ที่เหมาะสม
 3. ปรับ EVP ให้เหมาะสมโดยสอดคล้องกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจของคุณ
 4. ปรับนโยบายที่เกี่ยวกับการจ้างงานและการรักษาบุคลากร ให้แตกต่างกับคู่แข่งในตลาด
 5. ปรับแต่ง EVP ตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในแต่ละแผนก
 6. ปรับ EVP ให้มีวัตถุประสงค์ที่ท้าทายพร้อมกับให้ผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อ
 7. สร้างหลักเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิผลของงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนากระบวนการในอนาคต

องค์กรที่มี EVP ชัดเจน จะมีข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อมีแคนดิเดทเจ๋ง ๆ มาสมัครงานกับคุณ เพราะพวกเขาจะเห็นผลตอบแทนจากใช้ทักษะต่าง ๆ เพื่อบริษัท ซึ่งถ้าบริษัทมี EVP ที่ไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและนำไปสู่การพลาดโอกาสดี ๆ ในการได้ยอดคนเก่งเข้ามาร่วมทีม

.

 “องค์กรที่ได้นำ EVP ไปปรับใช้

พบว่าผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว” 

.

ผลลัพธ์ต่อ ผลิตภาพ & การมีส่วนร่วม

งานวิจัยของ Towers Watson ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับหลากหลายองค์กรที่ได้นำ EVP ไปปรับใช้ พบว่าผลประกอบการเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว ในขณะที่พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ที่ไม่ได้พัฒนาระบบ EVP

เราขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการมุ่งเป้าไปที่ผลประกอบการหรือกำไรเพียงอย่างเดียว และไม่ควรตัดสินใจแทนลูกจ้างว่าพวกเขาต้องการอะไร เพราะทุกคนย่อมมีบุคลิก แนวคิด และความต้องการที่แตกต่างกันไป ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเข้าไปพูดคุยตรง ๆ กับทุกคนทุกฝ่าย เพื่อหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรของคุณ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับพนักงานของคุณ

สิ่งสำคัญที่สุดในการทำ EVP ให้ได้ผลลัทธ์ที่ยอดเยี่ยม คือหมั่นเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมา หากมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ควรรีบดำเนินการ เพื่อให้ EVP ของบริษัทมีผลดีต่อพนักงาน และเพิ่มศักยภาพของพวกเขาได้อย่างต่อเนื่องและตรงจุด