9 สิ่งเล็กๆ ที่คนจะใช้ตัดสินบุคลิกภาพของคุณ

9 สิ่งเล็กๆ ที่คนจะใช้ตัดสินบุคลิกภาพของคุณ

ในเวลาที่คนสองคนได้พบรู้จักกันไม่ว่าจะเป็นวันหรือการสัมภาษณ์งาน พวกเขาก็ต่างมองหาสิ่งที่สามารถวัดคุณภาพของคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็น ความซื่อสัตย์ ความฉลาดเฉลียว และความไม่เห็นแก่ตัว

 

Business Insider ได้ทำการสำรวจกับ Quora ในหัวข้อ “อะไรคือสิ่งเล็กๆ ที่จะสามารถบอกเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาและบุคลิกภาพของบุคคลได้?” และจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด มีบางส่วนที่สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่คนส่วนมากใช้ตัดสินคุณ

 

1. การจับมือ (Handshake)

การจับมือด้วยความมั่นใจ แข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นถึงคนที่มีความมุ่งมั่น ในทางตรงข้ามหากในขณะที่จับมือถ้าประหม่า มันก็แสดงว่าว่าคุณขาดความมั่นใจ ไม่มุ่งมั่น การจับมือเป็นสิ่งง่ายๆ ที่จะใช้มองลักษณะของคน ซึ่งตรงกับงานวิจัยที่ว่าการจับมือของคุณสามารถที่จะเปิดเผยบางแง่มุมของบุคลิกภาพของคุณได้

 

2. การตรงต่อเวลา (Punctuality)

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากคุณไปนัดสายในวันสำคัญ คนที่เป็นฝ่ายรอคุณก็คงจะเกิดความรู้สึกไม่ดี มองคุณในแง่ลบ

 

3. ลายมือ (Handwriting)

ไม่ว่าคุณจะเขียนรายงานที่ต้องทำ หรือจดโน้ต ลายมือของคุณสามารถบ่งบอกถึงลักษณะของคุณได้

 

Ramesh Nagaraj เชื่อว่า คนที่ใส่ความกดดันบนปลายปากกา และกระดาษ เวลาจะเขียนอะไรก็มักจะมีทัศนคติที่แข็งไปด้วย เนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจมาก

 

ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญ  Kathi McKnight กล่าวว่า การเขียนตัวอักษรขนาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่มุ่งมั่น ส่วนการเขียนอักษรขนาดเล็ก คุณจะถูกมองว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง  เขียนตัวอักษรที่เอียงไปทางขวา อาจหมายถึง คุณเป็นคนที่เป็นมิตรและซาบซึ้งผู้ที่ไม่เอียงที่ทุกค แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็ไม่ได้หมายถึงคนที่เขียนหนังสือแบบนี้จะมีลักษณะดังที่กล่าวไปทุกคน

 

4. สีที่ชอบ (Favourite color)

Shivani Jha มีทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่สีที่คุณเลือกแสดงให้เห็นเกี่ยวกับบุคลิกภาพของคุณ ตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนชอบสีแดง ก็อาจจะหมายถึงว่า คุณเป็นคนที่ต้องการเติมเต็ม ถ้าคุณเป็นชอบสีเหลือง คุณจะเป็นคนที่มีตรรกะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆ

 

ต่างจากความเห็นของนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม Bernardo Tirado เล็กน้อย ที่บอกว่าคนที่ชอบสีแดง เป็นคนหวงแหน และมุ่งมั่น ส่วนคนรักสีเหลืองเป็นคนที่สนุกกับการเรียนรู้

 

5. รสนิยมการฟังเพลง (Taste in Music)

6. สายตา (Eye contact)

7. สัตว์เลี้ยงที่ชื่นชอบ (Choice of pet)

8. การตั้งคำถาม (Ask a question) ทั้งในการประชุม การสัมภาษณ์ต่างๆ ถามคุณชอบตั้งคำถาม คุณก็จะกลายเป็นคนที่ช่างสังเกต รอบรู้ สนใจกับงานตรงหน้า คุณจะมีความน่าสนใจมากกว่าคนที่นั่งเฉยๆ ในห้องประชุม

และ 9. การกัดเล็บ (bite your nails) รวมถึงการดึงผมต่างๆ มันสามารถบ่งบอกถึงบุคลิกที่ไม่ดีของคุณได้ด้วยเช่นกัน

cr. www.prachachat.net