Digital HR กุญแจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล

Digital HR กุญแจสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่ใช่แค่ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีแล้ว โลกแห่งการทำงานกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน การติดต่อสื่อสารเช่นกัน และในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลก็มีส่วนสำคัญในการทำงานอย่างมาก ช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากผลสำรวจพบว่ามกกว่า 64% ของซีอีโอในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความพร้อมในการใช้ทักษะสำคัญและ 63% ตระหนักถึงความเป็นไปได้ว่าองค์กรจะเผชิญกับภาวะขาดแคลนความสามารถภายในในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แผนกทรัพยากรมนุษย์มีงานจำนวนมหาศาลที่จะต้องรับมือ                           

การทำงานของนักทรัพยากรมนุษย์ หรือ HR ก็ทำในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว ต้องปรับตัวให้เป็นรูปแบบดิจิทัลDigital HR ซึ่ง เยเซ่ต์ ดาลลอลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย HCM Transformation, ออราเคิล (ASEAN) ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ Digital HR ไว้ เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

Digital HR คือพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรสำหรับความพร้อมในอนาคต หรือเทคโนโลยีที่ใช้งานในการทำงาน ซึ่งใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ยุคใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญ 6 ประการดังนี้

1. Digital HR เป็นข้อดีสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน : แรงงานในยุคสมัยใหม่กำลังมองหาสถานที่ทำงานที่ปฏิบัติกับพนักงานราวกับลูกค้า และมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมือนกันผ่านปุ่มสัมผัส   พนักงานทั้งหลายต้องการความเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสามารถบริหารจัดการจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ผลการสำรวจทั่วโลกเร็วๆ นี้รายงานว่าการสร้างความพร้อมแรงงานแบบดิจิทัล (Digital Workforce Enablement) ได้เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานสูงขึ้นถึง 64%2. Digital HR คือตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : ขณะที่ทุกคนดูเหมือนจะต้องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์กร มีเพียงไม่กี่คนที่ทำความเข้าใจ ‘การปรับแต่ง’ ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขณะที่คนในยุดเจ็น X และ Y ก้าวเข้าสู่แรงงาน แนวคิดของสถานที่ทำงานกำลังกลายเป็นเรื่องซ้ำซาก การทำงานและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันส่วนมากเกิดขึ้นในโลกโซเชียลโดยแท้จริง Digital HR จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสถานที่ทำงานดิจิทัลร่วมสมัยได้

3. Digital HR คือกลไกการเสริมสร้างอำนาจ : เป็นการใช้การโอนถ่ายกระบวนการจำนวนมาก เช่น การสรรหา การบริหารค่าตอบแทน การเรียนรู้และการพัฒนา และการบริหารจัดการคนเก่ง เป็นต้น สำหรับผู้จัดการและพนักงานซึ่งนำไปสู่การมอบหมายอำนาจและความโปร่งในที่สูงขึ้นอย่างมาก พนักงานสามารถกำหนดหน้าที่การงานและชีวิตการทำงานของตนเองมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสร้างผลลัพธ์ที่มีนัยสำคัญและสามารถวัดผลได้ในการวัดผลด้านธุรกิจต่างๆ   

4. Digital HR คือข้อได้เปรียบในการแข่งขันของสงครามแย่งชิงตัวคนเก่ง: การเสนอคุณค่าให้แก่พนักงานผ่านช่องทางดิจิทัลช่วยให้องค์กรสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถและมีคุณภาพสูง ปัจจุบันนี้สัดส่วนที่สูงมากของพนักงานในอนาคตได้ใช้ช่องทางดิจิทัลต่างๆ เช่น ลิงก์อิน ทวิตเตอร์ เฟซบุ๊ค ฯลฯ สำหรับการค้นหาตำแหน่งงาน บริษัทต่างๆ จำนวน 71 % รายงานว่าการค้นหาพนักงานผ่านเครื่องมือโซเชียลเหล่านี้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

5. Digital HR คือข้อมูลเชิงลึกและการคาดการณ์ล่วงหน้า : การบูรณาการของข้อมูลพนักงานแบบเรียลไทม์ ความสามารถในการวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น และการอ้างอิงบิ๊กดาต้าทำให้โซลูชันของ Digital HR สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสำคัญ นอกจากนั้นยังสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเกิดผลลัพธ์อันสำคัญต่อธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น ความสามารถขององค์กรในการคาดการณ์ของการลดขนาดพนักงานหรือประสิทธิภาพการทำงานในอนาคตสามารถสร้างผลลัพธ์ในทางบวกขนาดใหญ่ต่อความสามารถในการบริหารจัดการผลลัพธ์

และสุดท้าย 6. Digital HR คือกุญแจสำคัญสำหรับการตัดสินใจของแผนกทรัพยากรมนุษย์ : ไม่ว่าจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่แผนกทรัพยากรบุคคลยังมีการกล่าวอันจำกัดในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจเนื่องจากธรรมชาติส่วนตัวของการริเริ่มด้านทรัพยากรมนุษย์และการวัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพ