Digital transformation กับ 5 มุมมองที่ต้องเปลี่ยน

Digital transformation กับ 5 มุมมองที่ต้องเปลี่ยน

Digital transformation กับ 5 มุมมองที่ต้องเปลี่ยน

หลายองค์กรเริ่มให้ความสนใจที่จะทรานส์ฟอร์มองค์กรของตนเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันเพราะกระแสดิจิทัลที่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ๆ หากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ท่านใดที่ต้องการจะทรานส์ฟอร์มองค์กรหรือมีความสนใจ ลองมาศึกษาและสำรวจองค์กรของตนใน 5 มุมมองสำคัญที่ต้องเปลี่ยน ดังนี้

1. มุมมองลูกค้า

จากที่ผ่านมาเราอาจเคยทำธุรกิจด้วยวิธีการเดิม ๆ แต่หากต้องการที่จะทรานส์ฟอร์มธุรกิจเราต้องกลับมาทบทวนดูในแง่ของลูกค้าว่ามี customer journey อย่างไร จะเพิ่ม customer touch point จุดไหนได้บ้าง และการตลาดในวันนี้เริ่มเป็น Multi segment คือจะทำการตลาดแบบเดียวเพื่อคนกลุ่มเดียวไม่ได้เพราะแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องมีการทำแบบกลุ่มย่อย ๆ หลายกลุ่ม เช่น ขายรองเท้านักเรียน ต้องดูว่าเป็นเพศไหน อาศัยอยู่ที่ใด ฯลฯ เพราะดิจิทัลมีบทบาทในเรื่องพฤติกรรมของคนมากขึ้น ดังนั้น segment จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องกลับมาดู

 

2. สินค้าและบริการต่าง ๆ

จากที่เคยผลิตสินค้าหรือบริการออกมาขายแบบเดิม ๆ แต่วันนี้ทำแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะทุกอย่างเริ่มพัฒนาก้าวไปข้างหน้ามากขึ้น จากที่เคยผลิตสินค้าออกมาขายอาจต้องเริ่มมีแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้จริง ๆ เช่น เคยขายกระเป๋าหนังจำเป็นต้องพัฒนาให้มีแพลตฟอร์มที่ลูกค้าสามารถเลือกสี ชนิดของหนัง ขนาด รูปทรงที่เฉพาะเจาะจงได้ นั่นคือการเข้าสู่ยุคของ personalized นั่นเอง นอกจากนี้ หลายคนได้ขยับเข้ามาเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับคนอื่น ๆ ได้ ในแง่ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนตัวเองให้พร้อมจะเชื่อมต่อกับทุกธุรกิจ ต้องสามารถร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อื่นได้ เพราะความต้องการบางอย่างองค์กรของเราอาจทำไม่ได้ จึงต้องมีการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นซึ่งจะช่วยทำให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้ารวดเร็วมากขึ้น

 

3. Data

ในทุกธุรกิจมี data แต่จะทำอย่างไรให้ data ที่มีอยู่นี้เปลี่ยนไปเป็น access ให้ได้ SMEs หลายรายก็คงอยากที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เช่นกันแต่ยังไม่รู้วิธีการ แต่เดิมการตัดสินใจต่าง ๆ ในธุรกิจมักมาจากประสบการณ์ของเถ้าแก่หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์หรือ data ดังกล่าวคนอื่นไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ทำอย่างไรจึงจะนำสิ่งนั้นมาใช้งานหรือถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ วิธีการง่ายที่สุดก็คือต้องรวบรวมหรือเอาประสบการณ์หรือ data ของเถ้าแก่ออกมาให้ได้ เช่น เหตุผลในการตัดสินใจในแต่ละครั้งคืออะไร ใช้วิธีการอะไร ฯลฯ รวมไปถึง data ที่มีอยู่ในองค์กร องค์กรขนาดเล็กอาจต้องเริ่มเก็บข้อมูลภายใน เช่น คนซื้อเป็นใคร ซื้อเท่าไหร่ ฯลฯ ซึ่งเมื่อเก็บข้อมูลแล้วจะมองเห็นลู่ทางในการทำการตลาดที่ชัดเจนขึ้น แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่มักมีปัญหาในแง่ของการแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานกันเอง จึงจำเป็นต้องให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน วิธีการง่าย ๆ อาจเป็นการนำข้อมูลขึ้นไปอยู่บนคลาวด์ที่ทุกคนในองค์กรเข้าถึงได้ มีการสื่อสารให้เห็นข้อมูลกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนองค์กรได้ไม่ยาก

 

4. นวัตกรรม

ต้องเริ่มนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามา แม้แต่องค์กรเล็ก ๆ ก็สามารถทำได้เช่นกัน นวัตกรรมที่สามารถทำได้หนึ่งในนั้นก็คือ product innovation เรื่องของโครงสร้างโปรดักส์ หรือ process innovation เรื่องของขั้นตอนการทำงาน จากที่เคยต้องใช้เวลามาก ๆ เมื่อมีนวัตกรรมเข้ามาก็จะช่วยทำให้เร็วขึ้นได้ หรือในเรื่องของการนำ Software เข้ามาใช้ในธุรกิจก็อาจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ฯลฯ สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ เพียงแต่การคิดหรือนำมาใช้ต้องไม่ไปกระจุกอยู่แต่ที่ตัวเจ้าของหรือระดับผู้บริหารเท่านั้น ควรสร้างทีมหรือคนเข้ามาดูแลและพัฒนาธุรกิจ สนับสนุนและผลักดันให้ทุกคนในองค์กรเข้ามาใช้นวัตกรรมที่นำเข้ามา สิ่งสำคัญประการแรกเลยก็คือเจ้าของธุรกิจต้องกล้าที่จะเปิดใจกว้างเพื่อนำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาในธุรกิจของตนให้ได้ก่อน

 

5. Value ที่จะให้กับลูกค้า

การส่งมอง Value แก่ลูกค้าจะไม่ใช่เพียงแค่สินค้าแบบเดิม ๆ นั่นคือต้องมีอะไรที่มากกว่าเดิม มีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมา อาจเป็นสร้างบริการเสริมขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแตกต่างที่ดีกว่าคู่แข่ง เป็นการต่อยอดกับธุรกิจเดิมหรือบริการเดิมที่มีอยู่ ความแตกต่างนี้เองที่จะเป็นตัวล็อกให้ลูกค้าอยู่กับเราตลอดไป

 

การเปลี่ยนเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ค่อย ๆ เปลี่ยนกันไป อาจไม่ได้ส่งผลยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ก็ดีกว่าการย่ำอยู่กับที่ บางครั้งการเปลี่ยนอะไรที่ยิ่งใหญ่อาจเตรียมตัว อาจต้องลงทุนมหาศาล ทำให้เกิดความลังเลไม่กล้าทำ แต่การเปลี่ยนทีละนิดทีละหน่อยแต่ได้ผลและค่อย ๆ ขยายผลของมันให้โตยิ่งขึ้นดีมากขึ้น เป็นวิธีที่ง่ายกว่าและน่าสนใจกว่า และทำได้จริงสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลอย่างวันนี้

 

 

Digital transformation กับ 5 มุมมองที่ต้องเปลี่ยน