หลักสูตรออนไลน์ การทำ Web Sale Page ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตร

บทที่ 1 Website คืออะไร เอาไปใช้ใน Online Offline Marketing ได้อย่างไร
บทที่ 2 Web กับ Web Sale Page คืออะไร ต่างกันอย่างไร
บทที่ 3 Domain คืออะไร สำคัญอย่่างไร และจะเชื่อมต่อโดเมนได้อย่างไร
บทที่ 4 การ Upgrade Plan เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 เว็ปไซต์ที่เราสามารถใช้งานฟรีมีอะไรบ้าง
บทที่ 6 สร้างเว็ปไซต์ภายใน 10 นาที
บทที่ 7 ส่วนสำคัญของเว็ปไซต์ Theme, Home, Product, Contact
บทที่ 8 มาสร้างหน้า Home เพิ่มและปรับแก้ไข ปุ่ม รูปภาพ
บทที่ 9 มาสร้างหน้า Product (สินค้า)
บทที่ 10 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข ข้อความ รูปภาพ แกลลอรี่ และ VDO
บทที่ 11 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข Social เมนู Line Facebook Messenger โทรศัพท์ การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
บทที่ 12 มาสร้างหน้า Contact (ติดต่อ) และใส่ Google Map (แผนที่)
บทที่ 13 วิธีการดึงเอา URL มาใช้

 
 

เวลาทั้งหมดของ VDO : 2 ชั่วโมง 20 นาที

ความรู้และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

ผู้เรียน เข้าใจวิธีวัตถุประสงค์ของ Web Sale Page และสามารถสร้าง แก้ไข เพิ่มเติมข้อความ รูปภาพคลิปวิดิโอ ใน Web Sale Pag รวมถึงการเชื่อมระบบ Sale Page กับการโฆษณาผ่าน Facebook, Google,Instagram, Youtube และ TikTok.เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และกระตุ้นยอดขายให้กับสินค้า

เหมาะกับใคร

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ , ผู้จัดการฝ่ายการตลาด , ผู้ค้าออนไลน์ , ตัวแทนขายสินค้า , ผู้ประกอบการ , บุคคลทั่วไป

วิทยากร

อาจารย์ สถาพร วิสาขศาสตร์

ประวัติวิทยากร

หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การศึกษา

  • ปริญญาโท
     – สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
    – สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์

  • วิทยากร สถาบัน IMPRESSION หัวข้อ
    – Online Marketing
    – Facebook / Line / Website / Google Ads. / Tiktok
เนื้อหาเวลา
บทที่ 1 Website คืออะไร เอาไปใช้ใน Online Offline Marketing ได้อย่างไร
บทที่ 2 Web กับ Web Sale Page คืออะไร ต่างกันอย่างไร
บทที่ 3 Domain คืออะไร สำคัญอย่่างไร และจะเชื่อมต่อโดเมนได้อย่างไร
บทที่ 4 การ Upgrade Plan เพื่อการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 เว็ปไซต์ที่เราสามารถใช้งานฟรีมีอะไรบ้าง
บทที่ 6 สร้างเว็ปไซต์ภายใน 10 นาที
บทที่ 7 ส่วนสำคัญของเว็ปไซต์ Theme, Home, Product, Contact
บทที่ 8 มาสร้างหน้า Home เพิ่มและปรับแก้ไข ปุ่ม รูปภาพ
บทที่ 9 มาสร้างหน้า Product (สินค้า)
บทที่ 10 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข ข้อความ รูปภาพ แกลลอรี่ และ VDO
บทที่ 11 วิธีเพิ่มและปรับแก้ไข Social เมนู Line Facebook Messenger โทรศัพท์ การเพิ่มช่องทางการสื่อสาร
บทที่ 12 มาสร้างหน้า Contact (ติดต่อ) และใส่ Google Map (แผนที่)
บทที่ 13 วิธีการดึงเอา URL มาใช้